Jaunumi e-pastā

Jaunumi

Visi jaunumi

30.04.2020.

Projektu konkursa 12. kārta rīcībā Nr. 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 12. kārtu no 13.06.-13.07.2020 rīcībā Nr. 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību un inovāciju ieviešanu, tādējādi sekmējot nodarbinātību. Prioritāte ir ražošanas uzņēmumiem, jaunu uzņēmumu dibināšanai vai jauniem uzņēmumiem, inovatīviem projektiem, ģimenes uzņēmumiem un biznesam, kas rada jaunas darba vietas, tostarp sociāli mazaizsargātām personām.