Jaunumi e-pastā

Jaunumi

Visi jaunumi

29.12.2022.

Projektu vērtēšanas rezultāti Rīcībā 1.1.

LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” nepārtrauktā kārta (projektu iesniegumi, kas saņemti laika posmā no 01.11.2022.-20.11.2022.)