NORDEN

2016-12-20

image, 452x453px, 41.27 KB

Lai aktualizētu sociālas uzņēmējdarbības nozīmību kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā un jauniešu nodarbinātību, trīs valstu pārstāvji vienojās kopīgu aktivitāšu īstenošanai. Eiropā bezdarba līmenis jauniešu vidū joprojām ir uz augstā līmenī. 

Zviedrijā, Latvijā un Baltkrievijā sociālā uzņēmējdarbība netiek uzskatīta par resursu sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā un netiek uzskatīta kā iespēja jauniešiem , piemēram, sākt savu pirmo biznesu . Tāpēc ir nepieciešams, lai pieaug sabiedrības informēšana par sociālo uzņēmējdarbību, izpratne par to, nepieciešams radīt jauniešiem attieksmi , prasmes un zināšanas, lai atpazīt sociālās un ekonomiskās iespējas. 

Pilnveidojot vērtības - veicināt rīcību. 

Zviedrija ir vienu soli priekšā sociālas uzņēmējdarbības attīstībā, salīdzinot ar Latviju un Baltkrieviju, tomēr, jauniešu nodarbinātības līmenis arī viņiem ir jautājums, kas jārisina.

Latvijā šobrīd aktīvi risina sociālās uzņēmējdarbības jautājumu, un tiek izstrādās likumprojekts ar kura palīdzību plānots atrisināt sociālas uzņēmējdarbības regulējumu. Tomēr izpratnes veidošanai ir nepieciešams laiks un aktīva rīcība.

Tāpēc Zviedrijas, Latvijas un Baltkrievijas partneri strādā kopā, lai: 

 

  1. mudinātu jauniešus (18 - 35 ) uzskāt savu uzņēmējdarbību
  2. popularizētu sociālos uzņēmumus 
  3. veicinātu kopienu izpratni un informētību par sociālo uzņēmējdarbību un tās loma uz kvalitātes uzlabošanu kopienas dzīvē

 

 

image, 400x83px, 8.46 KB

Projektu finansiāli atbalsta Ziemeļu Ministru padome projekta "Sociālā uzņēmējdarbība - kopienas dzīves kvalitāte" ietvaros.