Sociālā uzņēmējdarbība - nākotnes sabiedrības attīstībai

06.10.2016

Lai informētu un izglītotu Latvijas sabiedrību par sociālo uzņēmējdarbību, izceltu labās prakses piemērus, pievērstu uzmanību ētiskai un taisnīgai uzņēmējdarbībai, kā arī vairot diskusiju, PPP biedrība “Zied zeme” sadarbībā ar LLU, kā arī ekspertiem no Apvienotās Karalistes un Maiku Smitu un Zviedrijas Rišabu Khanna, rīkoja izglītojošas vieslekcijas LLU Jelgavā 27. un 29. septembrī, un publikai atvērtu tikšanos Rīgā 27.septembrī Kaņepes kultūras centrā.


Šobrīd Latvijā ir atvērts jautājums par sociālās uzņēmējdarbības likumprojektu. Joprojām lielākā sabiedrības daļa neizprot, kas ir sociālais uzņēmējs, un kādas īpašības to raksturo. Tieši šo iemeslu dēļ PPP biedrība “Zied Zeme” ir uzaicinājusi šīs jomas ārvalstu speciālistus uz sarunām ar sabiedrību un ekonomikas zinības studējošajiem jauniešiem.

image, 400x266px, 46.28 KB


Maiks Smits dalījās ar labās un veiksmīgās uzņēmējdarbības stāstiem no visas pasaules, iedrošinot domāt par jebkura biznesa ētisko un sociālo vērtību ievērošanu uzņēmējdarbībā. Rishab Khanna skaidroja – kas īsti ir sociālā uzņēmējdarbība, kādus mērķus tā īsteno, kā izmērīt sociālā uzņēmuma ietekmi uz sabiedrību izmantojot viņa un kolēģu no Šveices un Zviedrijas izstrādāto Economy for a Common Good Balance Sheet mērīšanas metodi. Abi eksperti uzskata, ka mūsdienu ekonomikas nevajadzētu vērtēt ar IKP rādītājiem, bet gan Kopējā labuma rādītājiem, kā garīgās, kultūras un ekoloģiskās vērtības, ņemot vērā taisnīgumu un solidaritāti, cieņu, sadarbību, ekoloģiskā ilgtspējību, demokrātisko līdzdalību utml. LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē vieslekcijas notika sadarbībā ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību. Studentiem bija iespēja dalīties ar savām sociālā biznesa idejām gan anonīmi, gan atstājot savus kontaktus un vēlāk veidot sadarbību ar PPP biedrība Zied zeme, veidojot savu sociālo uzņēmumu.

Lai dotu iespēju ar ekspertiem satikties ikvienam sociālajam uzņēmējam, interesentam vai vietējam speciālistam, Kaņepes kultūras centrā tika organizēta atvērta diskusija, kur, aktīvi iesaistoties dalībniekiem, risinājās diskusijas par sociālās uzņēmējdarbības būtību, praktisko situāciju pasaulē un kā to attīstīt Latvijā. “Uzņēmumu peļņai nevajadzētu būt pašmērķim, bet gan degvielai, kas var palīdzēt sasniegt šo mērķi”, saka viens no lektoriem Maiks Smits. Katrs dalībnieks no šī pasākuma paņēma līdzi savu atziņu.


 Eksperti jau iepriekš ir piedalījušies vairāk nekā 50 semināros un konferencēs visā pasaulē, par šo tēmu. Maiks Smits (Michael Smith) -  Biznesa Programmu vadītājs organizācijā „Initiatives of Change”, kas atrodas Apvienotajā Karalistē. Viņš ir viens no organizatoriem ikgadējai konferencei „Trust and Integrity in the Global Economy”. Viņš ir autors arī vairākām grāmatām par ētisku uzņēmējdarbību, apkopojot labās prakses piemērus visā pasaulē. Viņa jaunākā grāmata - “Great Company. Trust, Integrity and Leadership in the Global Economy”.   Rišabs Khanna (Rishabh Khanna) - sociālais uzņēmējs un sociālās ietekmes pētnieks, darbojas ētiskās līderības un ilgtspējīgas attīstības programmās organizācijas „Initiatives of Change” Zviedrijas nodaļā. Izstrādājis attīstības programmu Somālijā un sociālās kohēzijas programmu Zviedrijā,  sniedzis atbalstu sociālajiem uzņēmumiem Ugandā, Kenijā un Indijā. Vairāku grāmatu autors – „Surging Beyond the Bottom Line - Insights into a Successful Integral Enterprise”. Viņš dalīsies pieredzē par sociālās uzņēmējdarbības veiksmju un neveiksmju cēloņiem, kā arī aplūkos sociālās ietekmes mērīšanas rīkus.

Tikšanos finansiāli atbalsta Ziemeļu Ministru padome projekta "Sociālā uzņēmējdarbība - kopienas dzīves kvalitāte" ietvaros. Projektu īsteno PPP biedrība Zied zeme.

 

image, 300x400px, 55.51 KB