Jaunumi e-pastā

Kā nodokļu izmaiņas ietekmēs ikviena iedzīvotāja dzīvi 2018. gadā?

09.11.2017

Viens no pamatjautājumiem, kas rodas cilvēkiem, sagaidot Jauno gadu, ir – kādas izmaiņas mani sagaida? Ar ko man rēķināties finansiālā un likumiskā ziņā? Kā mainīsies manu finanšu sadalījums?

Lasīt vairāk

Piesakies bezmaksas semināram "Nodokļu izmaiņas 2018.gadā"!

07.11.2017

Nodokļu izmaiņas 2018.gadā skars ikvienu no mums, tāpēc 14.novembrī sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu organizējam bezmaksas semināru par nodokļu izmaiņām 2018.gadā. 

Lasīt vairāk

No 7.novembra varēs pieteikties atbalsta saņemšanai 3 investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

24.10.2017

Laika posmā no 7. novembra līdz 7. decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā". 

Lasīt vairāk

Apbalvoti konkursa «Sējējs 2017» laureāti

15.10.2017

Piektdien, 13. oktobrī, kultūras pilī "Ziemeļblāzma" tika sveikti konkursa "Sējējs 2017" laureāti un veicināšanas balvas saņēmēji – lauksaimnieki, tostarp arī jaunie zemnieki, pārtikas ražotāji un mazpulki.

Lasīt vairāk

Vietēja mēroga sadarbības projekts veicinās Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstību
 

05.09.2017

Projekts paredz veicināt publisko un privāto personu (vietējo rīcības grupu, pašvaldību, komersantu, tūrisma aģentūru, biedrību u.c.), kas piekļaujas Daugavas upei, sadarbību un pieredzes apmaiņu ar mērķi izstrādāt Daugavas upes baseina ilgtermiņa attīstības plānu un īstenot 2 gadu rīcības programmu, kas veicinātu ekonomisko potenciālu, tūrisma aktivitātes, uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību.

Lasīt vairāk

Apstiprināts “Erasmus+” projekts, kurā būs iespējams piedalīties ikvienam interesentam

05.09.2017

Esam priecīgi informēt, ka ir apstiprināts Erasmus+ stratēģiskās sadarbības projekts “Rural Shared Knowledge in Leading LAGs Strategies [Rural SKILLS]” jeb zināšanu apmaiņa VRG vietējās attīstības stratēģijās (tulk. no angļu val). Projektā tiks aicināti piedalīties partnerības biedri, projektu iesniedzēji, lauku attīstības speciālisti, pašvaldību pārstāvji, vietējie uzņēmēji, jaunieši un citi interesenti.

Lasīt vairāk

Jauns sadarbības projekts veicinās mājražošanas un amatniecības attīstību

05.09.2017

 

Projekta mērķis ir attīstīt mājražošanu un amatniecību vietējās rīcības grupās, iesaistot tūrisma un kultūras pasākumos, veicinot sadarbību starp nozarēm un izstrādājot inovatīvus produktus un pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Projekta aprakstā ir norādīts, ka sadarbības projekts sniegs ne tikai jaunas darba vietas (potenciālie mazie ražotāji), bet arī radīs jaunas preces, produktus un pakalpojums.   

Partneru tikšanās sadarbības valstī tiks organizēta tā, ka tikšanās notiks kāda vietējā pasākuma/ vietējā festivāla laikā (līdzīgi kā Latvijā ir plānots Gardēžu festivāls sadarbības partneriem, kurš iespēju robežās tiks organizēts kāda pasākuma ietvaros (ja iespējams) tādejādi nodrošinot pēc iespējas lielāku projekta rezonansi) lai Latvijas delegācijai būtu iespēja ne tikai demonstrēt (ierobežotam dalībnieku lokam) bet arī tirgot savu produkciju (piem., visiem ciema interesentiem).

Sadarbības partneri nodrošinās meistarklases Latvijas pārstāvjiem - tādejādi gūstot pieredzi par tradicionāla produkta radīšanu un iespēju gūt zināšanu pārnesi. 

Meistarklašu rezultātā tiks radīts kopīgs produkts, prototips.

Tiks veidota kopīga izstāde. 

Tiks nodrošināta zināšanu pārnese tēmas 'mājas restorāns" 'ietvaros, kas ir kopīga partneru īstenota aktivitāte. Ir partneri, kuru valsts teritorijās jau tiek īstenotā šāda kustība, ir partneri pie kuriem šāda kustība mentalitātes dēļ nav iespējama, bet tiks meklēti ekvivalenti veidi, kā veicināt vietējo produktu patēriņu un pārdošanas apjoma kāpumu vietējam uzņēmumiem. 

Lai nodrošinātu maksimālu efektu mērķa sasniegšanai tik rīkota nometne, kuras nozīmi raksturo sekojoša metafora “Projekta ietvaros mēs iedodam ne tikai makšķeri (ar to saprotot visas starptautiskās aktivitātes, kas tiek īstenotas), bet arī apmācām, instruējam, kā to makšķeri lietot, lai noķertu pēc iespējas vairāk zivis”.

Tāpēc nometnes saturu veido praktiskās apmācības, kuras nodrošina nozares pārstāvji. 

Tāpēc projektā ir paredzēta mājražotāju sadarbība ar zinātniekiem, uztura speciālistiem, māksliniekiem un citiem nozaru speciālistiem. Šo tikšanos nodrošinās 3 dienu nometne Latvijā. Nometnes dalībnieki: esošie un potenciālie amatnieki, mājražotāji. Paredzamie lektori sniegs gan praktiskas zināšanas par produktu pozicionēšanu tirgū, gan stāsta nozīmi produkta pārdošanā, gan informāciju par jaunajām tehnoloģijām un risinājumiem, kuri pieejami pie LLU laboratorijās, gan sanitārajām prasībām, kādas ir jāievēro tiem projekta dalībniekiem, kuri plāno atvērt savas saimniecības ‘mājas restorānu’ kustība, gan pasākumu dekorators, stilists, kura zināšanas ir nozīmīgas projekta ietvaros tieši ‘mājas restorānu’ kustības un degustāciju saimniecības ietvaros.

Nometnes norises laiks ir jāplāno pēc pirmās pieredzes apmaiņas vizītes, kad ir gūtie pirmie iespaidi pie sadarbības partneriem un gūtas pirmās atziņas: kā lektori, kuri, dalīsies savā pieredzē, tiks pieaicināti pirmā pieredzes apmaiņas pasākuma dalībnieki. Viņiem tiks uzticēts vēstnešu pienākums: sniegt informāciju par iegūto pieredzi. Iedvesmot un, kopīgi ar nometnes dalībniekiem, izstrādāt konceptu par kopējo ceļojošo ekspozīciju: dažādu partneru reģionu rokdarbu krājumi, kas tiek parādīti noslēguma Gardēžu festivālā un dalībvalstīs, kurās vēl plānots piedalīties. Definēt projektā iesaistīto nacionālā mēroga partneru stirpās puses un veidu kā tās parādīt starptautiskā mērogā. Praktiski līdzdarboties zināšanu pārnesē un radīt jaunu produktu. Vai tie būs grieķu salāti ar kaņepju sēklām vai Latvijas maize ar olīvām, nav projekta rakstītāja kompetencē.

Idejas rodas - tās radot. Projekts nodrošinās apstākļus inovatīviem risinājumiem.

Nometne nodrošina nacionālā mērogā iesaistīto partneru tīklošanās un savstarpējo attiecību stiprināšanu, kas var būt par sadarbības pamatu nākotnē.

 

PPP biedrība Zied zeme vietējie mājražotāju un amatnieki ir aicināti iesaistīties ar projekta īstenošanu saistītās aktivitātes un pieredzes gūšanas pasākumos! 

 

Lai pieteiktos dalībai PPP biedrība Zied zeme ir jānosūta apraksts par savu saimniecību vai iecerēto biznesa projektu un motivācijas vēstule, kas apliecina ieinteresētību piedalīties iepriekš minētajās aktivitātēs.

Lasīt vairāk