Jaunumi e-pastā

Vietēja mēroga sadarbības projekts veicinās Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstību
 

05.09.2017

Projekts paredz veicināt publisko un privāto personu (vietējo rīcības grupu, pašvaldību, komersantu, tūrisma aģentūru, biedrību u.c.), kas piekļaujas Daugavas upei, sadarbību un pieredzes apmaiņu ar mērķi izstrādāt Daugavas upes baseina ilgtermiņa attīstības plānu un īstenot 2 gadu rīcības programmu, kas veicinātu ekonomisko potenciālu, tūrisma aktivitātes, uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību.

Lasīt vairāk

Apstiprināts “Erasmus+” projekts, kurā būs iespējams piedalīties ikvienam interesentam

05.09.2017

Esam priecīgi informēt, ka ir apstiprināts Erasmus+ stratēģiskās sadarbības projekts “Rural Shared Knowledge in Leading LAGs Strategies [Rural SKILLS]” jeb zināšanu apmaiņa VRG vietējās attīstības stratēģijās (tulk. no angļu val). Projektā tiks aicināti piedalīties partnerības biedri, projektu iesniedzēji, lauku attīstības speciālisti, pašvaldību pārstāvji, vietējie uzņēmēji, jaunieši un citi interesenti.

Lasīt vairāk

4.kārtas (2017. gada 3. aprīlis-3.maijs) LEADER projektu konkursa rezultāti

07.06.2017

PPP biedrība "Zied zeme” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ir izvērtējusi 4. projektu iesniegumu konkursa kārtā iesniegto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015-2020.

No 37 vērtēšanai iesniegtiem projektiem pozitīvu vērtējumu ir ieguvis 21 projekts, attiecīgi 16 projekti nav savākuši apstiprināšanai nepieciešamo minimālo punktu skaitu. Šajā konkursa kārtā bija pieejams finansējums 299211.78 Euro euro apmērā, kas pilnībā tika apgūts.

Lasīt vairāk

Piesakies piedzīvojumu semināram "Amaze Me Leader" Somijā​! ​

08.05.2017

Meklējam jaunieti no 18-29 gadiem, kas pārstāvēs PPP biedrību „Zied zeme" piedzīvojumu seminārā/nometnē "Amaze Me Leader“ Somijā no 13.-20. augustam.

Amaze me Leader tiek organizēts līdzīgi, kā TV formāta realitātes šovs "Amazing Race“, taču bez sacensības, dalībnieki tiks sadalīti komandās, piešķirts auto, dienas maršruts pa LEADER finansētām organizācijām vai uzņēmumiem un ar dažādiem dienas uzdevumiem.

Šī piedzīvojumu semināra mērķis ir iesaistīt jauniešus Leader darbā, lauku attīstības jautājumos un veidot sadarbību starp Eiropas lauku jauniešiem.

 

Lasīt vairāk

PPP biedrība „Zied zeme“ 4. projektu konkursa kārtas pēdējā brīža konsultācijas

28.04.2017

Zied zeme birojā, Raiņa iela 11a, Lielvārde vai skype konferencē: maris_cirulis. Rezervē sev laiku zvanot: 29782159, vai rakstot: info@ziezeme.lv, vai atsūtot Facebook vēstuli.

Lasīt vairāk

3.kārtas LEADER projektu konkursa rezultāti

03.04.2017

PPP biedrība "Zied zeme” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ir izvērtējusi 3. projektu iesniegumu konkursa kārtā iesniegto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015-2020.

No 39 vērtēšanai iesniegtiem projektiem pozitīvu vērtējumu ir ieguvuši 19 projekti, attiecīgi 20 projekti nav savākuši apstiprināšanai nepieciešamo minimālo punktu skaitu. Šajā konkursa kārtā bija pieejams finansējums 450 135 euro apmērā, no kura aptiprinātajiem projektiem piešķirti 430 280 euro.

Nākošo projektu iesnieguu pieņemšanas kārtu plānots izsludināt šī gada rudenī.

Lasīt vairāk

LEADER un inovācijas
 

06.03.2017

Kā vietējās rīcības grupas jeb partnerības var veicināt jauninājumus lauku reģionos un LEADER projektos? Tāds bija galvenais februāra nogalē Briselē notikušās darba grupas jautājums, kurā piedalījās Eiropas vietējās rīcības grupas no visas Eiropas, tajā skaitā PPP biedrība „Zied zeme“ projektu vadītājs Māris Cīrulis.

Lasīt vairāk