Jaunumi e-pastā

Izsludinam projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu no 2017. gada 24.janvāra līdz 24.februārim

23.12.2016

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 trešajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs 450 135 Euro, tajā skaitā 1. mērķim “Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana” - 450 135,00 Euro. 

Lasīt vairāk

2.kārtas LEADER projektu konkursa rezultāti

08.12.2016

PPP biedrība "Zied zeme” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ir izvērtējusi 2. projektu iesniegumu konkursa kārtā iesniegto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015-2020.

No 24 vērtēšanai iesniegtiem projektiem pozitīvu vērtējumu ir ieguvuši 10 projekti, savukārt 14 projekti nav savākuši apstiprināšanai nepieciešamo minimālo punktu skaitu. Šajā konkursa kārtā bija pieejams finansējums 366 000 euro apmērā, no kura aptiprinātajiem projektiem piešķirti 131 415 euro. Lielākais noraidīto projektu skaits ir rīcībā Nr. 2.2. "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem", un kā galvenie noraidīšanas iemesli ir projektu nesagatavotība, vāja situācijas priekšizpēte un pamatojums, nepārdomātas izmaksas vai nepilnīga iepirkuma procedūra, ilgtermiņa darbības plāna trūkums, kā arī citu projektu vērtēšanā minēto kritēriju neizpilde. 

Lasīt vairāk

ZIED ZEME IEDVESMO MŪZIKAI

14.11.2016

Dosim iespēju 4 jauniem mūzikas talantiem sasniegt jaunas panākumu virsotnes ar jauniem mūzikas instrumentiem. Atbalsti talantu! Vairāk: www.projektubanka.lv

 

Lasīt vairāk

Noslēgusies ZIED ZEMES 2. projektu iesniegumu pieņemšana
 

08.11.2016

PPP biedrība “Zied zeme” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 otrajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā saņemti 24 projektu iesniegumi, no kuriem 1 projektā plāno pārstrādāt lauksaimniecības produktus, 4 projektos veicināt vietējo produktu tirdzniecību, savukārt 19 projektos plānots uzlabot publiskos pakalpojumus un  dažādot sabiedriskās aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem.

Lasīt vairāk

1.kārtas LEADER projektu konkursa rezultāti

29.06.2016

20.jūnijā padomes sēdē Māris Cīrulis ziņo: "saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" vērtēšanas komisija ir izvērtējusi projektu atbilstību PPP biedrība “Zied zeme” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015-2020 un sarindojusi projektus atbilstoši iegūto punktu skaitam."  Padome balsojot, pieņem sekojošus lēmumus:

Lasīt vairāk

2016. gada pirmā LEADER konkursa projektu iesniegšana ir noslēgusies.

07.06.2016

Šis ir pirmais solis ceļā uz Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas vīziju - ekonomiski un sociāli aktīva sabiedrība, pievilcīga dzīves vide, un radošas un profesionālas izaugsmes iespējas ikvienam teritorijas iedzīvotājam.

Tika saņemti 79 projektu iesniegumi: 39 projekti, kas plāno radīt jaunus vai attīstīt esošus uzņēmumus un veicinās labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai, kā arī 40 projekti, kas dažādos sabiedriskās aktivitātes, labiekārtos publisko infrastruktūras un attīstīs publisku pakalpojumus. 

Lasīt vairāk

Estonian LEADER 2014-2020 has officially started!

22.04.2016

Since April 1, 2016 the Estonian LAGs have all necessary authorization and budget for the period 2014-2020 to implement their strategies:

- to develop the region

- to select individual LEADER projects

- to start LEADER transnational co-operation projects.

Lasīt vairāk