Jaunumi e-pastā

Uzsākam konsultācijas par potenciālajiem LEADER projektiem

10.02.2016

PPP biedrība “Zied zeme” aicina uzņēmējus, topošos uzņēmējus, zemniekus, pārstrādātājus, NVO pārstāvjus un citus iedzīvotājus uz tikšanos, un konsultēties par potenciālajiem LEADER projektiem Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ietvaros:

- Mazozolu pagasta pārvaldes ēkā – 17.februārī plkst. 13.00,

- Taurupes pagasta pārvaldes ēkā – 17. februārī plkst. 14.30,

- Meņģeles pagasta pārvaldes ēkā – 17. februārī plkst. 16.00,

- Madlienas pagasta pārvaldes ēkā (pārvaldes vadītāja kabinetā) – 18. februārī plkst. 13.00,

- Ķeipenes Tautas nama zālē – 18. februārī plkst. 14.30,

- Krapes pagasta pārvaldes ēkā – 18. februārī plkst. 16.00,

- Lauberes bibliotēkā – 19. februārī plkst. 13.00,

- Suntažu pagasta pārvaldē (3.stāva zālē) – 19. februārī plkst. 14.30,

- Ogresgala pagasta pārvaldes ēkā (2.stāva Mazajā zālē) - 19.februārī plkst. 16.00,

- Lielvārdes kultūras namā - 19. februārī plkst. 17:00

- Ogres novada pašvaldības ēkā (Ogrē, Brīvības ielā 33, 2.stāvā, mazajā zālē) – 22. februārī plkst. 17.00,

- Tīnūžu pagasta pārvaldē “Kraujas” – 24. februārī plkst. 11:00 (LLKC informatīvais seminārs)

- Suntažu kultūras namā – 25. februārī plkst. 11:00 (LLKC informatīvais seminārs)

 

Lasīt vairāk

PPP biedrība “Zied zeme” SVVA 2015-2020 sabiedriskā apspriešana

02.11.2015

​I​r noslēdzies viens Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādes posms. PPP biedrība "Zied zeme“ administrācija un ​Padomes ​darba grupa ir sagatavojusi Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 pirmo redakciju, kuru nododam sabiedriskajai apspriešana.

Lasīt vairāk

Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes iedzīvotāji rada idejas nākamajiem pieciem gadiem

07.04.2015

PPP biedrība Zied zeme semināros – forumos tikās ar Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes iedzīvotājiem, lai noskaidrotu, kādai jābūt reģiona attīstībai nākamajos piecos gados. Iedzīvotāju idejas apkopotā veidā tiks iekļautas Zied zeme jaunajā piecgades stratēģijā, kurā būs noteiktas prioritātes, kurus virzienus atbalstīt ar finansējumu.

Lasīt vairāk

Par nākamo plānošanas periodu 2014-2020 un jauniem projektu konkursiem

28.01.2015

LEADER pasākuma ieviešanas grafiks paredz jaunu Vietējo attīstības strateģiju sagatavošanu un atlasi, kas turpināsies līdz 2015. gada vidum. Pēc tam Zied zeme varēs organizēt projektu konkursus. Šobrīd nav iespējams nosaukt konkrētu datumu, kad būs pieejami jaunie LEADER projektu konkursi, taču saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta pausto viedokli tas varētu notik 2015. gada beigās vai 2016. gada sākumā.

Lasīt vairāk

Par projektu konkursā iesniegtajiem projektiem

10.04.2014

7. aprīlī Zied zemē noslēdzās projektu konkurss, kurā tika saņemti 32 projektu iesniegumi:

  • 3 projekti EZF Rīcība: 2.2. Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai.
  • 6 projekti ELFLA Rīcība 2.1. Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)
  • 23 projekti ELFLA Rīcība 1.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

 

Projektus ir iesniegušas 21 biedrība un nodibinājums, 5 komersanti, 4 pašvaldības, 2 privātpersonas. 

 

Lasīt vairāk

Par projektu iesniegumu pieņemšanu un paškontroli

01.04.2014

Atgādinam, ka LEADER projektu konkursa projekti jāiesniedz personīgi līdz 2014.gada 7.aprīlim plkst.17:00 Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, (1.stāvā) vai elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

Lūgums izmantot arī "pēdējā brīža" bezmaksas konsultācijas, ja ir tāda nepieciešamība.

Vienlaicīgi vēlamies norādīt uz dažām paškontroles lietām, kuras ņemt vērā pirms projekta iesniegšanas PPP biedrībā "Zied zeme".

Lasīt vairāk

LLKC un Zied zeme informatīvais seminārs

10.03.2014

18. martā ir iespēja apmeklēt LLKC semināru Tīnūžos, kurā saņemt informāciju par šī gada LEADER projektu konkursu, kā arī citām PPP biedrība Zied zeme un LLKC aktualitātēm. Pirms vai pēc semināra būs iespēja saņemt arī individuālu konsultāciju.

Norises vieta: Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, Tīnūžu tautas nams „Kraujas”

Datums: 18.03.2014, plkst. 11:00-14:00

 

Lasīt vairāk