Seminārs: Uzņēmējdarbības atbalsts un projektu sagatavošana PPP biedrības Zied zeme 2013. gada LEADER projektu konkursā

30.05.2013

 

Semināra mērķis ir sniegt informāciju par Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” 2013.gada projektu konkursu, rīcībām un atbalsta saņemšanas nosacījumiem, īpašu uzsvaru liekot uz uzņēmējdarbības projektiem.

Seminārs notiek 2013.gada 6.jūnijā plkst:14.00

Ogres valsts tehnikumā (Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads) 204.kabinetā

 

Semināra mērķis ir sniegt informāciju par Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” 2013.gada projektu konkursu, rīcībām un atbalsta saņemšanas nosacījumiem, īpašu uzsvaru liekot uz uzņēmējdarbības projektiem.

Seminārs notiek 2013.gada 6.jūnijā plkst:14.00

Ogres valsts tehnikumā (Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads) 204.kabinetā

Semināra darba kārtība: 

 14:00 – 14:40 PPP biedrības „Zied zeme” projektu konkurss.

  • Vispārīgie noteikumi, atbalstāmās rīcības
  • Realizētie projekti, projektu piemēri

Māris Cīrulis, PPP biedrības „Zied zeme” administratīvais vadītājs 

14:40 – 15:40 Projektu iesniegumu sagatavošana

  • Veidlapas aizpildīšana
  • Finanšu plūsmas sagatavošana

Skaidrīte Padedze, SIA LLKC Ogres konsultāciju biroja jaunākā speciāliste ekonomikā 

15:40 – 16:40 Biežāk pieļautās neprecizitātes ELFLA projektu un pavaddokumentu sagatavošanā

  • Biežāk pieļautās neprecizitātes
  • Maksājumu pieprasījumu sagatavošana

Gita Austruma, Lielrīgas RLP valsts atbalsta, zivsaimniecības un LEADER pasākumu daļas vadītāja 

Linda Bērziņa,  Lielrīgas RLP valsts atbalsta, zivsaimniecības un LEADER pasākumu daļas vadītājas vietniece

16:40 – 17.00 Jautājumi un atbildes

Dalība pasākumā: BEZMAKSAS

Iepriekš lūdzu reģistrēties šeit: http://www.ziedzeme.lv/lv/aptaujas/inquiry.php?id=11636

Informācijai!

Projektu konkurss ir izsludināts sekojošās rīcībās:

1.1. Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai; 

1.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem; 

2.1. Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai;

2.2. Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai; 

4.1. Atbalsts Mājražošanas attīstībai;

Papildus informācija: 29782159, maris@ziedzeme.lv

Māris Cīrulis

PPP biedrības „Zied zeme” administratīvais vadītājs