Projektu konkursa 10. kārta rīcībā Nr. 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. 

13.11.2019

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu no 6.02.-6.03.2020 rīcībā Nr. 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. 

Paredzēts veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi un iepakošanu, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, sekmējot nodarbinātību un jauninājumu ieviešanu. Lauksaimniecības produktu pārstrāde ir jebkura darbība ar lauksaimniecības produktu, kuras rezultātā tiek iegūts produkts, kurš arī ir lauksaimniecības produkts, izņemot saimniecībā veiktas darbības, kas vajadzīgas, lai dzīvnieku vai augu produktu sagatavotu pirmajai pārdošanai. Gala produkts izmantojams pārtikā. Atbalsta saņēmējs, īstenojot projektu, reģistrējas vai tiek atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem.

Projekti īstenojami Zied zeme darbības teritorijā, tas ir Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu). Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 50 000 EUR vai 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas. Projektu atbalsta intensitāte ir 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas. Projektu konkursā pieejamais atbalsta apmērs ir 365 188.09 EUR.

Projektu iesniegumus var iesniegt līdz 2020. gada 6. martam Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Lai kļūtu par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotāju, jāreģistrējas par Lauku atbalsta dienesta klientu.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Ausekļa ielā 1A, Lielvārdē, tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv (sadaļā PROJEKTU KONKURSS) vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. +371 25623775, e-pasts: linda@ziedzeme.lv. 

 

PAPILDU INFORMĀCIJA: