Projektu konkursa 11. kārta rīcībā Nr. 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

13.11.2019

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu no 20.02.-20.03.2020 rīcībā Nr. 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei. Rīcības ietvaros īstenojami TIKAI sabiedriskā labuma projekti, kas nozīmē, ka plānotajam projekta mērķim nav komerciāla rakstura, tā rezultāti ir publiski pieejami un par to izmantošanu netiek prasīta samaksa. Projekts nedrīkst arī netieši veicināt uzņēmējdarbību, un tam jābūt nodalāmam no esošās vai plānotās saimnieciskās darbības. Projektos attiecināmas arī mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz pieci dalībnieki, taču šajā gadījumā nav attiecināma pamatlīdzekļu iegāde, kā arī pēc projekta pabeigšanas nav attiecināmas ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas un darbības nodrošināšanas izmaksas.

Projekti īstenojami Zied zeme darbības teritorijā, tas ir Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu). Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 10 000 EUR ar atbalsta intensitāti 90 % no projekta attiecināmo izmaksu summas. Projektu konkursā pieejamais atbalsta apmērs ir 136 905.45 EUR.

Projektu iesniegumus var iesniegt līdz 2020. gada 20. martam Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Lai kļūtu par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotāju, jāreģistrējas par Lauku atbalsta dienesta klientu.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Ausekļa ielā 1A, Lielvārdē, tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv (sadaļā PROJEKTU KONKURSS) vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. +371 25623775, e-pasts: linda@ziedzeme.lv. 

 

PAPILDU INFORMĀCIJA: