Izvērtēti nepārtrauktās kārtas projektu iesniegumi!

30.08.2023

Ir izvērtēti LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” nepārtrauktās kārtas projektu iesniegumi, kas saņemti laika posmā no 16.06.2023. līdz 28.07.2023.

Padomes sēdes protokols Nr. 2023-08

Projektu konkurss bija izsludināts  Rīcībā Nr. 1.1. "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai".

No iesniegtajiem 9 projektiem, atbalstu saņēma 8 projekti. Projektu iesniedzēji, ideju autori paredz dažāda rakstura jaunu pakalpojumu attīstību PPP biedrības Zied zeme darbības teritorija, t.i. Ogres novadā. Uzņēmējdarbības nozares attīstība ir paredzēta gan mežizstrādes pakalpojumu sniegšanā, gan apzaļumošanas nozarē, t.sk. bioloģisko atkritumu pārstrādē, gan aktīvās atpūtas nodrošināšanai. 

Savukārt Rīcībā Nr. 1.2. "Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai" šobrīd ir iesniegti 2 projekti, no kuriem viens ir izvērtēts un apstiprināts.

⏰ Šī kārta joprojām ir atvērta un gaidām lauksaimniecības produktu pārstrādes entuziastus līdz 16.09.! Vairāk par 1.2. rīcību lasi šeit.

Vēlam veiksmi projektu īstenošanā un panākumus uzņēmējdarbībā!

Ja rodas papildus jautājumi, lūdzu sazināties ar Lindu Cīruli, zvanot +371 25623775 vai rakstot linda@ziedzeme.lv