Orientēšanās klubs Ogre veiksmīgi realizē savu pirmo LEADER projektu!

19.09.2012

Biedrība "Orientēšanās klubs Ogre" savu pirmo LEADER projektu "Orientējies nākotnei" sagatavoja un iesniedza 2011.gadā, kā rezultātā saņēma finansiālu atbalstu veiksmīgai projekta realizācijai.

Tā kā iepriekšējā orientēšanās tehnika bija novecojusi, kā arī dotajā apvidū orientēšanās kartes ir vecas vai vispār nav, biedrība nolēma piedalīties LEADER projektu konkursā, lai veicinātu šī sporta veida attīstību.

Projekta mērķis bija modernizēt orientēšanās sporta nodarbības, sacensības, kā arī popularizēt aktīvu dzīves veidu vietējā teritorijā. Projekta rezultātā ir iegādāts nepieciešamais sporta inventārs, lai dalībniekiem varētu nodrošināt atbilstošus treniņu apstākļus un noorganizēt profesionālas orientēšanās sacensības. Tika iegādāts portatīvais dators rezultātu apkopošanai, ģenerators strāvas nodrošināšanai, Sport Ident sistēma sacensību nodrošināšanai, kā arī starta-finiša aprīkojums (nojume un norobežojošas sētas).

Projekta ietvaros arī tiek zīmēta jauna un precīza orientēšanās karte Ikšķilē un Zilajos kalnos pēc apvidus  lāzerskenēšanas materiāliem. Tagad treniņu nodarbību dalībniekiem ir iespēju lietot modernu laikam atbilstošu atzīmēšanās sistēmu, ātri saņemt savus rezultātus un saņemt komfortablus apstākļus startā un finišā.

Sīkāku informāciju par projektu un biedrības aktivitātēm var uzzināt http://www.okogre.lv/projekti/