Kultūras un izglītības projektu konkurss Ikšķiles novadā!

27.02.2013

No 1.marta līdz 28.martam Ikšķiles novada pašvaldības kultūras un sporta pārvalde izsludina vietējo iniciatīvu projektu konkursu izglītības un kultūras aktivitātēm Ikšķiles novadā.

No 1.marta līdz 28.martam Ikšķiles novada pašvaldības kultūras un sporta pārvalde aicina privātas juridiskas personas, organizācijas vai fiziskas personas, kas reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskas darbības veicēja, izņemot publiskas personas un to iestādes, piedalīties 1.kārtas projektu konkursā un saņemt pašvaldības finansējumu par izglītības un kultūras aktivitātēm Ikšķiles novadā 2013.gadā.

Aicinām iesniegt Ikšķiles novadam piemērotākos un atbilstošākos izglītības un kultūras projektus, kas veicinātu kultūras un izglītības nozaru attīstību un jaunrades procesus, norišu daudzveidību un kvalitāti.

Projekta pieteicējam, iesniedzot projektu konkursam, saskaņā ar konkursa nolikumu, jānorāda projekta realizētājs, detalizēta tāme, noteiktais realizācijas laiks, projekta mērķis un uzdevumi, kā arī sasniedzamais rezultāts.

Konkursam kultūras un izglītības projekti iesniedzami līdz 2013.gada 28.martam Ikšķiles novada pašvaldībā, Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, vai pa pastu ierakstītā vēstulē līdz 25.martam.

Sīkāka informācija pieejama pa tālruni: 29102541 vai e-pastu: dzintra.cudare@ikskile.lv.

Svarīgi!!! Projektu konkursā saskaņā ar Nolikumu nevar piedalīties projekti, kuri nav atskaitījušies par 2012.gada otro kārtu!!!


Informācijas avots: www.ikskile.lv