Projektu konkurss!

13.04.2011

VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA (VIAA) izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases otro kārtu izglītības iestādēm, pašvaldībām un citām LR reģistrētām juridiskām personām EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā" 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes ietvaros.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2011.gada 27.maijs.
Pieejamais publiskais finansējums ir 2 074 854 lati.

Nolikumu var saņemt VIAA Rīgā, Vaļņu ielā 1, 5.stāvā vai lejupielādēt mājaslapā www.viaa.gov.lv. Projektu iesniegumus VIAA var iesniegt personīgi darba dienās no pulksten 9 līdz 17, nosūtot pa pastu vai elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@viaa.gov.lv.

Bezmaksas informatīvais seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu notiks 2011.gada 20.aprīlī. Plašāka informācija par apakšaktivitāti, pieteikšanās kārtību un semināru mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā "ES struktūrfondi".

Normatīvie akti, kas attiecas uz šo projektu konkursu pieejami šeit!