Noslēdzies Ķeguma novada "Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkurss"

20.06.2011

Jau pirmais Ķeguma novada mazo projektu konkurss pierādīja to, ka iedzīvotājiem ir ļoti liela interese par šāda veida aktivitāti, jo tika iesniegti 31 projektu pieteikums!

No 9.maija līdz 10.jūnijam Ķeguma novada iedzīvotājiem bija iespēja iesniegt savas projektu idejas, lai veicinātu radošo iniciatīvu kultūras, sporta un izglītības jomā. Šis notikums bija vēsturisks Ķeguma domei, jo līdz šim šāda veida projektu konkursi netika izsludināti. Lai gan šāda veida aktvitāte bija liels jaunums Ķeguma novada iedzīvotājiem, tika sagaidīda negaidīti liela aktivitāte no iedzīvotāju puses, jo tika iesniegts trīs reizes vairāk projektu (31), nekā konkursa mērķim piešķirtais finansējums no pašvaldības puses (5000Ls).

17.jūnijā speciāli izveidotas komisijas sēdē tika izskatīti un izvērtēti visi projektu pieteikumi, kā arī tika noteikti konkursa uzvarētāji.

Apstiprinātas tika 11 projektu idejas:

 1. Birzgales sporta svētku organizēšana - biedrība "SK Birzgale"
 2. Apmācību kurss taupīgai saimniekošanai un veselīga uztura popilarizēšanai - biedrība "Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes"
 3. Digitālās klavieres iegāde - biedrība "Grāmatu draugu klubs Doma"
 4. Ķeguma ambulances bērnu rotaļu stūrīša iekārtošana - biedrība "Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre-Ķegums"
 5. Pludmales volejbola bumbu, formu un tīkla iegāde - Dace Pavlovska
 6. Otra volejbola laukuma izbūve Ķeguma pludmalē - Andris Grīslis
 7. Tērpu izgatavošana - vokālais ansamblis "Kvēlziedi"
 8. Zīmēšanas pulciņa izveidošana pirmsskolas vecuma bērniem PII "Birztaliņa" - Ilona Klimane
 9. Bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcija - Dace Skrīvele
 10. Futbola komandas organizēšana - Kaspars Salenieks
 11. Digitālo klavieru iegade - Birzgales tautas nams

No 31 projektu pieteikumiem, 13 iesniedza Ķeguma, 3 - Tomes un 15 - Birzgales iedzīvotāji! Cerams, ka nākamajā gadā Rembates iedzīvotāji arī iesniegs kādu projekta pieteikumu!
Katrs projekta iesniedzējs saņems atbildes vēstuli par sava projekta rezultātiem.

Ņemot vērā lielo iedzīvotāju aktivitāti, cerēsim, ka nākamajā gadā Ķeguma novada pašvaldība piešķirs vēl lielāku fiansējumu vietējo iniciatīvas veicināšanas projektu konkursam!


Sīkāk ar konkursa nolikumu un dokumentāciju var iepazīties šeit.