Valsts Lauku Tīkla pasākums "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai"

22.06.2011

VLT pasākumu "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" plānots izstrādāt pilotprojektu 2 teritorijās. Viena no teritorijām ir Zied Zeme teritorija.

Pasākums ir paredzēts aktīviem jauniešiem, vecumā no 18 – 30 gadiem, kuri gatavi mācīties, kuriem ir idejas, ko vēlas īstenot laukos, un, kuri arī ir pietiekami apņēmīgi, lai šīs idejas īstenotu.


Pasākums sastāvēs no divām sadaļām:

  1. četru dienu apmācības par ideju apzināšanu, vajadzību izvērtēšanu, savu spēju noteikšana. 
  2. Ideju īstenošana ar konsultantu un mentoru palīdzību.


Apmācības tiek plānotas jūlija beigās, augustā sākumā. Tās tiek plānotas atraktīvas, lai jauniešiem būtu interesanti, bet tajā pat laikā arī noderīgas savu ideju īstenošanai par lauku teritorijas attīstīšanu. Pasākuma mērķis ir īstenot projektus, kas attīstītu laukus un motivētu jauniešus tajos palikt.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” ir sagatavojis pieteikuma anketu, kuru lūdz visiem jauniešiem, kas grib iesaistīties aizpildīt, jo tā noderēs ne tikai sagatavot mācību programmu pēc iespējas atbilstošāku dalībnieku vēlmēm, bet arī pašiem dalībniekiem jau padomāt, uz ko piesakās un vai tiešām to vēlas.

Anketu aizpildīšanas un iesūtīšanas laiks ir 27. jūnijs (elina.ozola@llkc.lv).