Klientu klubs "Mēs paši" septembrī izsludina projektu konkursu!

12.09.2011

Hipotēku bankas Klientu klubs "Mēs paši" izsludina projektu konkursu Ikšķiles, Krimuldas, Ķeguma, Lielvārdes, Ropažu, Siguldas, Ogres, Olaines un Tukuma novados, kurā aicina piedalīties ikvienu - fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās apvienības.

Šī projektu konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā.


Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti:

  • projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu;
  • projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
  • projektiem, kas saistīti ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzināšanu iedzīvotājos;
  • projektiem, kas sekmē sabiedriskā labuma vairošanu un veicina iedzīvotāju sociālo atbildību (labdarību), nodrošina papildus sociālos pakalpojumus iedzīvotāju grupām;
  • projektiem, kas paredz izglītošanu un apmācības, kuru rezultātā tiek veicināta pašnodarbinātība un profesionālā orientācija.


Bankas piešķirtais finansējums konkursa uzvarētājiem viena projekta realizācijai - līdz 400 LVL.

Aicinām iepazīties ar Klientu kluba "Mēs paši" projektu konkursa nolikumu. Tepat arī konkursa pieteikuma veidlapa, ieteikumi to aizpildīšanai, kā arī atskaites veidlapa.

Papildu informācija: juris.rutenbergs@hipo.lv; anita.salme@hipo.lv

Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2011.gada 30.septembris


Projekti jāiesniedz personīgi vai sūtot pa pastu ar norādi projektu konkursam "Mēs paši":

  • Hipotēku banka, Doma laukums 4, Rīga, LV 1977;
  • Ogres norēķinu grupa: Brīvības iela 22, Ogre, LV 5001;
  • Tukuma norēķinu grupa: Brīvības laukums 10, Tukums, LV 3101;Vēlam daudz radošu ideju un veiksmi konkursā!