Lielvārdes novada NVO konkursa rezultāti!

15.09.2011

Informējam par konkursa rezultātiem nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansējuma piešķiršanai.

Līdz 2011.gada 15.jūlijam kopā bija saņemti pieci pieteikumi, no kuriem nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa vērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) 2011.gada 24.augusta sēdē 3 projekti tika apstiprināti, 1 projektam pieprasīts precizējums, 1 noraidīts.

Apstiprināto projektu saraksts, kas ir sarindots dilstošā secībā atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijos iegūtajam punktu skaitam (apstiprināts Komisijas 2011.gada 24.augusta sēdē, protokols Nr.2, Lēmums Nr.2):

  • Lielvārdes pensionāru biedrība - „8.sēņu izstāde – 2011”, punktu skaits: 199, summa: 210 LVL
  • Biedrība ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem „Vecāki kopā” - "Lekciju cikls ģimenēm u.c. interesentiem par bērna attīstību un traucējumu novēršanu", punktu skaits: 193, summa: 300 LVL
  • Biedrība „Lēdmanei” - „Ielu vingrošana Lēdmanē”, punktu skaits: 187, summa: 270 LVL  Kas ir ielu vingrošana?
  • Lielvārdes invalīdu biedrība - „Seno vērtību apzināšana. Veselīga dzīvesveida uzturēšana”, punktu skaits: 175, summa: 300 LVL

Patreiz tiek slēgti līgumi ar NVO par projektu realizēšanu! 

Šī konkursa ietvaros Lielvārdes novada pašvaldība kopsummā piešķīrusi 1080,00 LVL. Priecājamies, ka šogad visām organizācijām ir izdevies piešķirt to summu LVL, kādu tās ir prasījušas projektu pieteikumos. Septembra sākumā veiksmīgie projektu iesniedzēji tiek aicināti uz pašvaldības juridisko nodaļu slēgt līgumus par projekta realizāciju. 

Aicinām nevalstiskās organizācijas uz sadarbību nākamajā nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursā, sagatavojot atbilstošu projekta iesniegumu. Lūgums rūpīgi iepazīties ar konkursa Nolikumu (pieejams pašvaldības mājas lapā www.lielvarde.lv), tā nepieļaujot kļūdas vai nepilnības projekta iesniegumā, kā rezultātā projekts var tikt noraidīts kā neatbilstošs.

Nākamais konkurss plānots 2012.gada pavasarī.