Zināmi Ķeguma novada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa rezultāti!

02.08.2012

Jau otro gadu Ķeguma novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus piedalīties Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursā, iesniedzot savus projektu pieteikumus.

Konkursa mērķis – Ķeguma novada iedzīvotāju radošās iniciatīvas veicināšana kultūras, sporta un izglītības norisēs. Nosacījumi finansējuma saņemšanai: projektu realizācija notiks Ķeguma novadā un to rezultāti būs sabiedrisks ieguvums Ķeguma novadam, vai projekta rezultātu ieguvēji būs Ķeguma novada iedzīvotāji. Maksimālais finansējuma apmērs vienam projektam – 500 latu, bet projektu realizācijai pieejamais finansējums šī gada budžeta ietvaros - Ls 7000,00.

Tika saņemti 19 projektu pieteikumi, pašvaldībai pieprasītais līdzfinansējums sasniedza Ls 9016,37. Projektu izvērtēšanu veica domes veidota komisija: Vija Vollenberga – biedrības "Sieviešu klubs "Ķeguma Saulespuķes"" izvirzītā pārstāve, Inita Zārberga – biedrības "Tomes sieviešu klubs "Ābele"" izvirzītā pārstāve, Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvji - Sandra Čivča, Kristaps Rūde un Līga Strauss, kā arī domes izpilddirektore Nelda Sniedze un projektu koordinatore Dace Soboļeva.

Komisija, atbilstoši iedalītajam finansējumam, atbalstam izvirzīja 15 Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursā juridisko un fizisko personu iesniegtos projektus Ls 6966,37 apmērā.

Ar Ķeguma novada domes lēmumu atbalstu saņēma šādi projekti:

 • Projekts "Lai skan!", iesniedzējs Monta Artihoviča, Ls 500;
 • Projekts "Bērnu šūpoles Ķeguma pilsētas pludmalē", iesniedzējs biedrība "Starptautiskais soroptimistu klubs "Ogre – Ķegums"", Ls 450;
 • Projekts "Strādājam moderni, mūsdienīgi un droši", iesniedzējs biedrība "Vecāki Ķegumam un jaunajai paaudzei", Ls 491.16;
 • Projekts "Ķeguma MTB maratons 2012", iesniedzējs Jānis Priževoits, Ls 500;
 • Projekts "Sporta laukuma labiekārtošana", iesniedzējs Armands Arājs, Ls 433.52;
 • Projekts "Glābjam Birzgales dīķus", iesniedzējs Jānis Reinsons, Ls 494.50;
 • Projekts "Birzgales "Rūķu" parka dīķa apzaļumošana", iesniedzējs Diāna Arāja, Ls 407.45;
 • Projekts "Iepazīsti kamanu suņus", iesniedzējs Liene Ļeonova, Ls 500;
 • Projekts "Sportošana – veselīgs dzīvesveids!", iesniedzējs Edgars Siliņš, Ls 499.74;
 • Projekts "Ģitārspēles studija Ķeguma novada iedzīvotājiem", iesniedzējs Dace Priedoliņa, Ls 470;
 • Projekts "Jauno jātnieku drošības un nodarbību kvalitātes uzlabošana un dažādošana", iesniedzējs jātnieku sporta klubs "Zelta Pakavs", Ls 500;
 • Projekts "Ķeguma skolēnu un veco ļaužu starppaaudžu pieredzes nodošana", iesniedzējs sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tote", Ls 500;
 • Projekts "Ķeguma sieviešu pludmales volejbola attīstība", iesniedzējs Dace Pavlovska, Ls 220;
 • Projekts "Birzgales jauniešu kultūras centra labiekārtošana", iesniedzējs Jānis Altmanis, Ls 500;
 • Projekts "Birzgales jauniešu kultūras centra attīstība", iesniedzējs Jānis Altmanis, Ls 500.

Uzsākta līgumu slēgšanas procedūra starp pašvaldību un projekta iesniedzējiem. Atbalstītie projekti ir ļoti dažādi un tos paredzēts īstenot ne vien Ķegumā, bet arī citviet novadā. Visus apstiprinātos projektus plānots realizēt līdz novembra beigām. Esmu pārliecināta, ka realizētie projekti būs liels ieguvums gan tiem cilvēkiem, kas iesaistīti projektos un tos īstenos, gan novadam kopumā. Gandarījums, ka dalībai projektā atsaukušās gan privātpersonas, gan biedrības un uzņēmēji no Ķeguma, Tomes un Birzgales. Par nožēlu neviens projekts netika iesniegts no Rembates.


Dace Soboļeva,
Ķeguma novada domes projektu koordinatore