Izsludināts atkārtots projektu konkurss mājražošanas attīstībai!

24.09.2012

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada 29.oktobra līdz 2012.gada 29.novembrim!

Konkurss tiek izsludināts rīcībā 4.1.Atbalsts Mājražošanas attīstībai!

Rīcības mērķis
ir veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem.

  • Atbalsta saņēmēji var būt: juridiskas un fiziskas personas.
  • Pieejamais finansējums konkursa ietvaros - 51 425,30Ls.
  • Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam - 20 000Ls.
  • Projektu konkursu reglamentē MK noteikumu Nr.764 3.1. un 3.2. aktivitātes.
  • Projekti jāīsteno Ogres (izņemot Ogres pilsētu), Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novados.
  • Ar rīcības mērķi, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai par projekta iesniegumu ir iespējams iepazīties šeit, kā arī PPP biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, (1.stāvā)
  • Projekti jāiesniedz līdz 2012.gada 29.novembrim plkst.17:00 PPP biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, (1.stāvā).
  • Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.
  • Noderīga informācija mājražošanas uzsācējiem:  http://ziedzeme.lv/lv/vietejie_produkti/majrazosana/


Papildus informācija pie Jāņa Siliņa (janis@ziedzeme.lv, tālr.29185665)