Iesniegti 5 mājražošanas projekti!

30.11.2012

Arī otrajā Mājražošanas projektu konkursā, tāpat kā iepriekšējā, tika saņemti 5 projektu pieteikumi par kopējo summu 32822.66Ls.

Projektu kopējais pieprasītais publiskais finansējuma šajā kārtā ir Ls13583.04, kas ir 26% no kopējā pieejamā publiskā finansējuma (Ls 51425.30). Tas nozīmē, ka arī 2013.gadā izsludināsim projektu konkursu Mājražošanas attīstības veicināšanai un visi interesenti varēs iesniegt savas proejktu idejas. Iespējams, ka būs jau realizēts kāds no 1.kārtas Mājražošanas projektiem un varēsim sarīkot pieredzes apmaiņas pasākumu.

Ar 2.kārta Mājražošanas projektiem var iepazīties šeit!