Konkurss noslēdzies!

20.06.2011

Paldies visiem tiem, kuri nāca uz konsultācijām, semināriem, nenobijās no veidlapu un pavaddokumentu aizpildīšanas un ieniedza savas idejas!

No 22.jūlija līdz 22.augustam projektus vērtēs Zied Zeme valde! 22.augustā arī būs zināmi mūsu rezultāti, kas, protams, nav galīgais lēmums (jo pēc tam 3 mēnešus vērtē LAD), bet šis rezultāts dod pārliecību, ka 99% projekts varētu tikt apstiprināts no LAD puses (ja visi pieprasītie dokumenti ir iesniegti)