Svarīgi sagatavojot projektus!

07.07.2011

Lai pēc iespējas atvieglotu Jūsu darbu, lūdzam vērst uzmanību dažiem svarīgajiem faktoriem, kas ir nozīmīgi projekta iztrādes laikā!

Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzes, iesakām pievērst lielu uzmanību sekojošām lietām:

  1. Zied Zeme stratēģija - dokuments, kurā ir katras rīcības vērtēšanas kritēriji (sakot no 60.lpp.), kuri ir OBLIGĀTI jāņem vērā aizpildot projekta veidlapu (Jūsu projekts tiks vērtēts elektroniski vadoties pēc šiem kritērijiem!!!)
  2. Metodiskie norādījumi Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai - dokuments, pēc kura var vadīties aizpildot projekta veidlapu. Skatīt šeit.
  3. Izvēlieties pareizo veidlapu - nekopējiet pagājušā gada veco veidlapu, bet gan lejupielādējiet JAUNO 2011.gada veidlapu!!! Atgādinām, ka ELFLA un EZF programmām veidlapas IR ATŠĶIRĪGAS!!! Skatīt šeit. Projekta iesnieguma veidlapa ir jāiešuj 3 eksemplāroselektroniskā versija (sūtot uz e-pastu janis@ziedzeme.lv, vai datu nesējā iesniedzot projektu)
  4. D sadaļa PAVADDOKUMENTI - pēc šīs projekta veidlapas sadaļas pārbaudiet, vai visi pielikumi ir sagatavoti un, vai kāds dokuments nav aizmirsies!
  5. Pilnvara - Ja projektu iensiegs persona, kurai nav konkrētās organizācijas paraksttiesības, OBLIGĀTI sagatavojiet pilnvaru ar tiesībām PARAKSTĪT UN LABOT ar projektu visa veida nepieciešamo dokumentāciju!
  6. Konsultācijas - ja rodas kādi neskaidri jautājumi par veidlapas sagatavošanu un pielikumiem, nekavējoties konktaktējieties ar Jāni vai nu Zied Zeme ofisā katru darba dienu no plkst.10:00 līdz 17:00, zvanot pa tālr. 26179669, vai arī elektroniski: janis@ziedzeme.lv
  7. Konkursa beigu termiņš ir 22.jūlijs plkst.17:00!!!


Vēlam veiksmi projektu sagatavošanā!


Ar cieņu,
Zied Zeme administrācija