Šogad saņemtas 94 projektu idejas!

16.07.2012

Līdzīgi kā pagājušajā gadā, kad tika iesniegti 99 projekti, šogad esam saņēmuši 94 projektu pieteikumus vietējās teritorijas attīstībai LEADER programmas ietvaros!

Paldies visiem tiem, kuri nāca uz konsultācijām, semināriem, izrādīja iniciatīvu un sagatavoja projektu pieteikumus dzīves kvalitātes veicināšanai PPP biedrības "Zied zeme" darbības teritorijā!

No 13.jūlija līdz 13.augustam projektus vērtēs Zied zeme vērtēšanas komisija! 13.augustā būs zināmi mūsu vērtēšanas rezultāti, kas, protams, nav galīgais lēmums (jo pēc tam 3 mēnešus vērtē Lauku atbalsta dienests). Tomēr šis rezultāts dod pārliecību, ka 99% projekts varētu tikt apstiprināts no LAD puses (ja visi pieprasītie dokumenti ir iesniegti un sagatavoti atbilstoši normatīvajām prasībām).


Ar cieņu, 
Zied zeme administrācija