LEADER projektu konkurss "Vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošanai".

2018-02-21

Konkursā paredzēts veicināt tradicionālu un netradicionālu vietējās produkcijas realizācijas veidu attīstību, piemēram, tirgus laukumi un to aprīkojums, vietējo pārstrādātāju veikali, mobilas un pārvietojamas tirdzniecības vietas, internetveikala izveide, degustāciju saimniecības, kurās notiek lauksaimniecības produktu pārstrāde, mājražotāju un amatnieku centri, vienota koordinējoša institūcija, kas veicinātu PPP biedrība Zied zeme darbības teritorijas vietējo ražotāju produktu realizāciju, tostarp eksportu.

Ielūdzam uz lauku uzņēmēju tikšanos

2018-01-12

Turpinot iepriekšējā gadā iesākto tradīciju, arī šogad esam priecīgi organizēt Lielvārdes, Ķeguma, Ogres, Ikšķiles un Baldones novada lauku uzņēmēju tikšanos, kas norisināsies 9.februārī plkst. 18:00 Jumpravas kultūras namā (Lielvārdes novads, Jumpravas pagasts, Daugavas iela 6).

Tiks īstenots jauns projekts "Radi un sadarbojies" 

2018-01-04

Esam priecīgi jauno gadu sākt ar lieliskām ziņām un jauniem izaicinājumiem. 

Kā viens no pirmajiem šī gada projektiem ir apstiprināts "Radi un sadarbojies" (Create and co-work) izstrādes projekts, kas nākotnē ļaus jaunajiem uzņēmējiem (18-40 g.v.) kopā strādāšanas vidē attīstīt savas biznesa idejas un ļaut tām attīstīties līdz reālam biznesam. Tā mērķis ir izveidot sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, lai koordinētu atbalsta mehānismu sniegšanu jaunajiem uzņēmējiem, testētu jaunus pakalpojumu veidus un sistematizētu tos, veidotu starptautisku sadarbību un nodrošinātu pieredzes pārņemšanu.

5.kārtas (2017. gada 11. septembra-11.oktobra) LEADER projektu konkursa rezultāti

2017-11-17

PPP biedrība "Zied zeme” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ir izvērtējusi 5. projektu iesniegumu konkursa kārtā iesniegto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015-2020.

No 13 vērtēšanai iesniegtiem projektiem pozitīvu vērtējumu ir ieguvuši 8 projekti, attiecīgi 5 projekti nav savākuši apstiprināšanai nepieciešamo minimālo punktu skaitu.

Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu Lauku atbalsta dienests pieņem triju mēnešu laikā.  Ja būs nepieciešama papildinformācija, Lauku atbalsta dienests sazināsies ar katru iesniedzēju individuāli. 

Nākamā projektu iesniegumu pieņemšanas kārta plānota 2018. gada sākumā. 

Kā nodokļu izmaiņas ietekmēs ikviena iedzīvotāja dzīvi 2018. gadā?

2017-11-09

Viens no pamatjautājumiem, kas rodas cilvēkiem, sagaidot Jauno gadu, ir – kādas izmaiņas mani sagaida? Ar ko man rēķināties finansiālā un likumiskā ziņā? Kā mainīsies manu finanšu sadalījums?

Piesakies bezmaksas semināram "Nodokļu izmaiņas 2018.gadā"!

2017-11-07

Nodokļu izmaiņas 2018.gadā skars ikvienu no mums, tāpēc 14.novembrī sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu organizējam bezmaksas semināru par nodokļu izmaiņām 2018.gadā. 

No 7.novembra varēs pieteikties atbalsta saņemšanai 3 investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

2017-10-24

Laika posmā no 7. novembra līdz 7. decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā". 

Apbalvoti konkursa «Sējējs 2017» laureāti

2017-10-15

Piektdien, 13. oktobrī, kultūras pilī "Ziemeļblāzma" tika sveikti konkursa "Sējējs 2017" laureāti un veicināšanas balvas saņēmēji – lauksaimnieki, tostarp arī jaunie zemnieki, pārtikas ražotāji un mazpulki.

Jauns sadarbības projekts veicinās mājražošanas un amatniecības attīstību

2017-09-05

Plānojot pieredzes apmaiņas braucienus pie sadarbības partneriem no Spānijas, Grieķijas un Lietuvas un uzkrājot šo valstu pieredzi, tiks īstenots projekts, kura mērķis ir attīstīt mājražošanu un amatniecību vietējās rīcības grupās, iesaistot tūrisma un kultūras pasākumos, veicinot sadarbību starp nozarēm un kopīgi izstrādājot inovatīvus produktus un papildus pakalpojumus, vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem.

Vietēja mēroga sadarbības projekts veicinās Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstību
 

2017-09-05

Projekts paredz veicināt publisko un privāto personu (vietējo rīcības grupu, pašvaldību, komersantu, tūrisma aģentūru, biedrību u.c.), kas piekļaujas Daugavas upei, sadarbību un pieredzes apmaiņu ar mērķi izstrādāt Daugavas upes baseina ilgtermiņa attīstības plānu un īstenot 2 gadu rīcības programmu, kas veicinātu ekonomisko potenciālu, tūrisma aktivitātes, uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību.