Biedrība Mainies.lv īsteno LEADER projektu Rembatē!

25.09.2012

Pateicoties īstenotajam LEADER projektam, turpmāk bērni un jaunieši Rembatē ļausies rotaļām, spēlēm un mūzikai!

22.septembrī plkst.11.00 Rembates kultūras namā bērni un jaunieši no sociāli maznodrošinātām ģimenēm varēja izmēģināt spēkus dažādās galda spēlēs, mūzikas nodarbībās un noklausīties lekciju projekta Mainies.lv ietvaros.

Projekts tapis ar mērķi kvalitatīvi izmainīt sociālo vidi Rembatē. Pēc projekta īstenošanas Sociālā integrācijas fonda Mainies.lv jauniešu iniciatīvas grupa iecerējusi strādāt ar jauniešiem un bērniem Rembatē regulāri, jo tikai tā ir iespējamas kvalitatīvas izmaiņas.

Projekts "Pamatlīdzekļu iegāde Mainies.lv jauniešu iniciatīvas grupas atbalstam darbībai Ikšķiles novadā un Rembatē" caur Lauku atbalsta dienestu (LAD) tika aizsākts jau pagājušā gada jūnijā. Šā gada 22.septembrī plkst.11.000 Rembates kultūras namā notika projekta NVO "Sociālā integrācijas fonda Mainies.lv" pirmais pasākums, kur Rembates bērni un jaunieši tiks apmācīti rīcībai ar jauniegūto tehnoloģiju, mūzikas instrumentiem un sporta inventāru.

Projekta ietvaros no Eiropas Savienības struktūrfondiem tika iegūts finansējums gan datoriem un projektoram, gan mūzikas apskaņošanas iekārtai, gan ģitārai, sintezatoram un dažādām spēlēm, kā galda teniss, mini biljards, novuss, galda futbols u.c. Galvenais projekta mērķis ir veidot kvalitatīvas jauniešu nodarbības un dažādot sabiedriskās aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem. Pasākuma laikā bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm tiks apmācīti pamatjautājumos par tehniskā aprīkojuma uzstādīšanu, dziesmu tekstu sagatavošanu projicēšanai, tāpat interesenti varēs iepazīties ar mūzikas instrumentiem un noteikumiem minētajām galda spēlēm.

Projektam 5 gadu laikā iestrādes veikusi nodibinājuma valdes locekle Mudīte Mardoka. "Iepazīstot maznodrošinātās ģimenes Rembatē un tās apkaimē esam sapratuši, ka nepieciešamas nopietnas pārmaiņas šajā vidē, lai bērniem būtu pozitīva pieredze, iemaņas, kuras sadzīves apstākļu dēļ viņiem nav iespējams apgūt. Sadarbībā ar jauniešu iniciatīvas grupu no Ogres Trīsvienības baznīcas darbojamies ar šiem bērniem jau kopš 2010.gada Ziemassvētkiem. Tas notiek regulāri 2 reizes mēnesī. Šobrīd bērniem aktivitāšu iespējas ir paplašinājušās, jo ir iegūts aprīkojums kvalitatīvai brīvā laika un sadraudzības organizēšanai," ar gandarījumu stāsta Mudīte Mardoka.

Katru otro nedēļu braucam uz Rembati pie bērniem un jauniešiem, kuri ar nepacietību gaida satikšanos. Ikreiz pārrunājam arī dažādas tēmas, kas palīdz mainīt skatījumu uz dzīvi un vērtībām. Līdz šim esam varējuši pulcēties kultūras nama telpās, par ko esam īpaši pateicīgi vietējai pašvaldībai. Iegūtais aprīkojums bērniem un jauniešiem ir jau bijis pieejams arī 2 reizes šajā vasarā īpaši organizētos piknikos Rembates daudzdzīvokļu namu pagalmā, kuros pulcējās ap 40-60 iedzīvotāju.

Tagad vēlamies bērnus un jauniešus apmācīt pamatīgāk, lai jauniegūtās prasmes celtu gan viņu pašapziņu, gan dotu iespēju brīvi rīkoties ar aprīkojumu un spēlēm turpmāk. Vislielākais prieks un gandarījums mums būtu, ja katru dienu viņiem būtu pieejamas telpas, kurās varētu gan muzicēt, gan uzspēlēt galda spēles, gan padziļināt prasmes darbā ar tehnoloģijām, lai nebūtu šīs lietas jātransportē uz šejieni tikai reizi divās nedēļās," tā Dainis Pandars, jauniešu iniciatīvas grupas vadītājs un arī NVO "Sociālā integrācijas fonda Mainies.lv" valdes loceklis. Lai to varētu īstenot, būtu nepieciešams izveidot dienas centru Rembatē un no vietējo jauniešu vidus izaudzināt līderus, kas vēlētos apkārtējiem palīdzēt.

Kitija Grīnšteina, NVO "Sociālā integrācijas fonda Mainies.lv" trešā valdes locekle: "Mūsu sociālās integrācijas fonda Mainies.lv vēlme ir piedzīvot, ka cilvēki Latvijā sāk mainīties. Jāmainās ir ikvienam: tiem, kam dzīvē labi klājas, ir jāpalīdz tiem, kam tā nav veicies un kam kvalitatīva izmaiņa nereti nozīmē izdzīvošanu mūsdienu konkurences apstākļos. Mēs varam mainīties gan kvalitatīvi, jo neviens jau dzīvē neienāk pilnībā izaudzis, gan varam mainīties ar padomu un savu dzīves pieredzi, un galu galā pat lietām, kas mums vairs nav vajadzīgas, bet citiem ir ļoti noderīgas. Mani bērnībā mācīja aizstāvēt vājākos, tos, kam nav tā veicies, un visu dzīvi esmu vēlējusies darīt kādas lietas citu labā. Ļoti vēlos, lai šim projektam būtu rezultāts - bērni un jaunieši vairāk uzņemtos iniciatīvu, kļūtu atbildīgāki un pārliecinātāki par sevi. Un viņu dzīves mainītos".

Informāciju sagatavoja
Biedrības "Mainies.lv" valdes locekle
Kitija Grīnšteina