LEADER Dižprojekts 2012 - Ķeguma pludmales labiekārtošana!

04.12.2012

Latvijas Vietējās rīcības grupas ar mērķi popularizēt LEADER pieeju un labākos projektu piemērus, Gulbenes lauku foruma „PIEREDZES SATEKA” laikā 6.-7.decembrī nominēja Latvijas LEADER Dižprojektu 2012.

Dižprojekts ir Vietējo iniciatīvas grupu projekts, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu, un ir projekts ar ko lepoties.

2012.gada 6.decembrī Gulbenes foruma laikā tika nosaukts Latvijas Partnerību Dižprojekts 2012! Summējot klātienes balsojumu ar projekta popularitāti Sociālajos tīklos (draugiem.lv un facebook.com) par Dižprojektu 2012 tika nosaukts Liepājas rajona partnerības pieteiktais projekts "Aktīvā tūrisma centra - Kuršu vikingu apmetnes izveide". Apsveicam kolēģus no Liepājas! Informāciju par projektu var apskatīt šeit: http://llf.partneribas.lv/index.php?show=98&text=1164

Vidzemes māla trauks un Latvijas Lauku foruma diploms Liepājas rajona partnerībai tiks pasniegts 2012.gada 12.decembrī! Citus Dižprojekta 2012 balvai pieteiktos projektus kā arī 2010. un 2011.gada Dižprojektus var atrast pievienotajā saitē: http://llf.partneribas.lv/index.php?sub_show=98

Biedrība "Zied zeme" kā savas teritorijas dižprojektu šogad bija izvirzījusi Ķeguma novada domes projektu "Ķeguma pludmales labiekārtošana", kas pieredzes vizītes laikā guva atzinību gan no Lauku atbalsta dienesta, gan Zemkopības ministrijas pārstāvjiem.

Pielikumā: PPP biedrības "Zied zeme" LEADER Dižprojekts 2012LEADER_DIZPROJEKTS_ 2012_Liepaja