Tilts uz nākotni

24.04.2013

Laikā no 17. Līdz 18.aprīlīm PPP biedrības „Zied zeme” Valdes locekle pārstāvēja biedrību Eiropas tīkla lauku attīstībai un Eiropas komisijas rīkotājā pasākumā „LEADER Event 2013: Building Bridges for the Future” (Būvējot tiltus uz nākotni).

Pasākuma galvenais mērķis bija atskatīties uz sasniegumiem iepriekšējā plānošanas periodā (2007-2013.gads) un tām labajām lietām, kas būtu jāpārņem, plānojot nākamo periodu.
Pasākuma ietvaros tika organizēta konference, kur tika pārrunāts:
- Kā plānot nākamo periodu, lai LEADER pieejai būtu pievienotā vērtība?
- Kā izstrādāt efektīvu Stratēģiju un attīstīt produktīvu Vietējo Rīcības Grupu?
- Kā pasniegt LEADER pieeju pēc iespējas vienkāršāk un efektīvāk?

Pasākumā piedalījās 450 cilvēki no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm un dažām kandidāt valstīm. Visi pasākuma dalībnieki ar lielu ieinteresētību piedalījās nākamā nākotnes plānošanā, gaisā bija jūtams satraukums, jo ikviens gribēja dalīties ar veiksmēm un kļūdām, no kurām būtu jāizvairās nākotnē.

Nākamais periodā tiek plānota multifondu pieeja, tas nozīmē, ka „caur LEADER pieeju” būtu jāapgūst arī sociālā un reģionālā fonda līdzekļi, taču diemžēl vēl nevienam nav izpratnes kā tieši tas tiks sasniegts.

Pasākuma galvenais ieguvums ir tas, ka Vietējās Rīcības Grupas varēja dalīties pieredzē savā starpā. Citas grupas vēl tikai domā par nākamo periodu, bet dažas jau ir sākušas darbu pie nākamas stratēģijas, jo valstiskā līmenī jau ir izstrādātas vadlīnijas LEADER pieejai. Piemēram, Nīderlandē jau ir izlemts, ka iepriekšējās stratēģijas realizācijai tiks piešķirts jaunā perioda finansējums, lai nodrošinātu vienmērīgāku pārejas periodu. Latvijā LEADER pieejas noteikumi vēl ir izstrādes procesā.

Pasākuma ietvaros notika arī izstāde, kur Vietējās Rīcības grupas prezentēja savu teritoriju. Zied zemes teritoriju palīdzēja prezentēt krāšņās Ķeipenes piparkūkas, ko ražo IK „Ķeipenieši”.

PPP biedrības „Zied zeme”
Valdes locekle
Indra Leja