Iedzīvotājus interesē LEADER projektu konkurss!

23.05.2013

 

Kopš 10.aprīļa PPP biedrība Zied zeme organizējusi un teritorijas iedzīvotājus aicinājusi apmeklēt 4 seminārus par LEADER projektu sagatavošanu.

Tos ir apmeklējuši 78 esošie un potenciālie projektu iesniedzēji, no kuriem 10% bija jaunieši vecumā no 18-25 gadi.

 

 

Kopš 10.aprīļa PPP biedrība Zied zeme organizējusi un teritorijas iedzīvotājus aicinājusi apmeklēt 4 seminārus par LEADER projektu sagatavošanu.

Tos ir apmeklējuši 78 esošie un potenciālie projektu iesniedzēji, no kuriem 10% bija jaunieši vecumā no 18-25 gadi.

Šogad - vairāk kā citu gadu - interesi par projektu sagatavošanu ir izrādījuši vīrieši (38% no kopējā semināru dalībnieku skaita!)! 

Liels ir uzņēmējdarbības pārstāvju īpatsvars. Par LEADER uzņēmējdarbības projektiem interesi izrādījuši 40% semināra dalībnieku, 9 % interesē Eiropas Zivsaimniecības fonda piedāvātā iespēja reaizēt projektu, kas saistīts ar zivsaimniecību un tūrismu, savukārt, 51% paliek uzticīgi sabiedrisko pakalpojumu dažādošanas iespējām. 

Lai arī plānoto semināru cikls projektu iesniedzējiem ir noslēdzies, PPP biedrība Zied zeme darbu turpina. 

Atsaucoties Menģeles iedzīvotāju aicinājumam, 18.maijā valdes locekle Indra Leja tikās Menģeliešiem un aicināja viņus aktīvāk iesaistīties stratēģijas ieviešanas porcesā. 

Lai nezaudētu uzņēmēju interesi sagatavot un realizēt LEADER projektus,  6.jūnijā Ogres Valsts tehnikumā notiks seminārs tieši viņiem. 

Semināram ir pieaicināti lektori no LLKC un LAD, kuri stāstīs par svarīgāko, kas jāņem vērā gatavojot šos projektus un izskaidros naudas plūsmas nozīmi. 

Papildus plānojam 4.jūlijā vienu informatīvo semināru par 'tehniskām' lietām jeb konkrēti veidlapas aizpildīšana.

Secinājums, projektu konkurss un projektu konkurence būs! 

Tālab, aicinu pieteikties konsultācijām un gatavot projektus savlaicīgi!

 

ar cieņu, 

Linda Cīrule

valdes priekšsēdētāja

PPP biedrība Zied zeme