Par projektu iesniegumu pieņemšanu un darba laikiem.

26.12.2013

Projektu konkursa “Atbalsts mājražošanas attīstībai” projekti jāiesniedz līdz 2013.gada 30.decembrim plkst.17:00. 

Darba laiki:

  • 27. decembris: 9:00-17:00
  • 28.decembris: 9:00-17:00
  • 30.decembris: 9:00-17:00

Vēlamies norādīt arī uz dažām lietām, kuras ņemt vērā pirms projekta iesniegšanas PPP biedrībā "Zied zeme".

Projektu iesniegumi 3 eksemplāros jāiesniedz līdz 2013.gada 30.decembrim plkst.17:00 PPP biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, (1.stāvā) vai konsultāciju punktā Eizenšteina komunikāciju centrā, Ķeipenē (Stacijas ēka), Ogres novads. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

Bezmaksas konsultācijas par projekta sagatavošanu var saņemt gan elektroniski, gan zvanot uz tālruni, gan arī klātienē (iepriekš piesakoties) Lielvārdē (Raiņa iela 11a). Pieteikšanās pie Māra Cīruļa, tālrunis 29782159, e-pasts: maris@ziedzeme.lv

Vēlamies norādīt arī uz dažām lietām, kuras ņemt vērā pirms projekta iesniegšanas PPP biedrībā "Zied zeme".

Lūdzu sagatavojiet projekta iesniegumu 3 eksemplāros, katru eksemplāru atsevišķi cauršutu un parakstītu. Vienu eksemplāru jūs parakstītu saņemsiet atpakaļ, otrs tiks nosūtīts uz LAD, bet trešais paliks Zied Zeme lietvedībā. Pavaddokumenti tiek pievienoti iesniegumam atsevišķi (nesieniet tos kopa ar projekta iesniegumu).

Nosūtiet identisku projekta iesnieguma elektronisko failu uz maris@ziedzeme.lv vai sagatavojiet pārkopēšanai no datu nesēja kopā ar projekta iesniegumu.  

Lūdzu pārliecinieties, vai drukājot informācija projekta iesnieguma tekstā netiek "aprauta". To ir iespējams labot, paplašinot šūnas/ailes platumu, vai samazinot burtu izmēru, vai arī atzīmējot, ka tekstam ir jādalās vairākās rindās (wrap text). 

Pārliecinieties vai dokumentu kopijas ir salasāmas. 

Projekta iesnieguma D sadaļā aizpildiet kolonnu "Aizpilda projekta iesniedzējs" pret katru iesniedzamo dokumentu ar X, tādejādi jūs pārliecināsieties vai projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti. Atzīmi X lieciet:

  • kolonnā "Jā", ja jums ir nepieciešamais dokuments,  
  • kolonnā "Nē", ja jums nav iesniegts nepieciešamais dokuments, 
  • kolonnā "Neattiecas", ja jūsu gadījumā attiecīgais dokuments nav jāiesniedz, piemēram, netiek veikta būvniecība,
  • kolonnā "Lapu skaits" ierakstiet lapu skaitu attiecīgajam dokumentam vai dokumentu grupai. 

Pavaddokumentus, lūdzu, sagrupējiet pēc D sadaļā norādītās secības.

Kā noformēt dokumentus uz vairākām lapām?

Ja dokuments sastāv no vairākām lapām, tad to cauršujiet ar diegu, uz kura sasietajiem galiem uzlīmejiēt lapiņu, uz kura rakstiet:

Šajā dokumentā cauršūtas un sanumurētas ...cipars..... (.......skaitlis vārdiem........) lapas. 

Paraksts

Vārds Uzvārds

Datums un vieta

Kā noformēt kopijas?

Dokumentu kopijas jāapliecina sekojoši:

KOPIJA (dokument augšā)

KOPIJA PAREIZA (dokumenta apakšā vai otrā pusē uz līmlapiņas)

Ja kopētais dokuments sastāv no vairākām lapām, tad rakstiet: Šajā dokumentā cauršūtas un sanumurētas ...cipars..... (.......skaitlis vārdiem........) lapas. 

Paraksts

Vārds Uzvārds

Datums un vieta

Atgādinu, ka projekta iesnieguma pieņemšana aizņem vismaz 10-15 minūtes, tāpēc bruņojieties ar pacietību un nenāciet pēdējā brīdī, lai nav jāgaida garās rindās. 

Veiksmi projektu sagatavošanā!

 

Māris Cīrulis

administratīvais vadītājs