Par projektu konkursā iesniegtajiem projektiem

10.04.2014

7. aprīlī Zied zemē noslēdzās projektu konkurss, kurā tika saņemti 32 projektu iesniegumi:

  • 3 projekti EZF Rīcība: 2.2. Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai.
  • 6 projekti ELFLA Rīcība 2.1. Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)
  • 23 projekti ELFLA Rīcība 1.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

 

Projektus ir iesniegušas 21 biedrība un nodibinājums, 5 komersanti, 4 pašvaldības, 2 privātpersonas. 

 

10 projektus plānts īstenoti Ikšķiles novadā, 8 – Ķeguma novadā, 8 – Lielvārdes novadā un 6 Ogres novadā. 

image, 460x279px, 30.19 KB

Kopējais projektos plānotais finansējums - 460 190 Euro, no kura attiecināmās izmkasas - 293 030 Euro, no kura pieprasītais publiskais finansējums - 224 135 Euro. Pieprasītais publiskais finansējums gandrīz par 50% pārsniedz pieejamo finansējuma summu - 122176,9 Euro, tas nozīmē, ka nebūs iespējams atbalstīt visus iesniegtos vietējai attīstības stratēģijai atbilstošos projektus un priekšroka tiks dota projektu iesniegumiem ar lielāku punktu skaitu.

image, 452x261px, 29.75 KB

Zied zeme līdz 7. maijam veiks projektu iesniegumu vērtēšanu atbilstoši projektu vērtēšanas procedūrai un kritērijiem. Pēc projektu izvērtēšanas un sarindošanas, tie tiks nogādāti Lauku atbalsta dienestā, kas 3-5 mēnešu laikā pārbauda projektu atbilstību administratīvajiem un pārējiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem un atbalsta pretendentam nosūta gala lēmumu.

 
Administratīvais vadītājs,
Māris Cīrulis