Noslēgusies 3. projektu konkursa kārtas iesniegumu pieņemšana

03.03.2017

Ar mērķi atbalstīt uzņēmējdarbību un stiprināt vietējo ekonomiku, 24. februārī noslēgusies PPP biedrības “Zied zeme” 3. projektu konkursa kārtas iesniegumu pieņemšana. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ietvaros tika izsludināts projektu konkurss ar finansējumu 450 135 eiro apmērā. 

 

Projektus bija iespējams iesniegt 4 rīcībās:

  • 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
  • 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
  • 1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana.
  • 1.4. Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. 

image, 450x314px, 29.71 KB

Kopā tika saņemti 39 projektu iesniegumi, no kuriem 27 projektos tiek plānots uzsākt jaunu vai attīstīt esošu ar lauksaimniecību nesaistītu komercdarbību, 8 projektos plānots nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, savukārt 4 projektos - veicināt vietējās produkcijas realizācijas un tirdzniecības iespējas, savukārt nav saņemts neviens projekts darbinieku mācībām. Salīdzinājumam 1. un 2. kārtā tika saņemti attiecīgi 39 un 5 projekti, kuros plānots veicināt komercdarbību.  

image, 450x307px, 34.94 KB

Ja vērtē projektu iesniedzējus jeb atbalsta pretendentus pēc saimnieciskās darbības statusa, tad 14 ir SIA, 5 - zemnieku saimniecības, 8 biedrības un nodibinājumi, kas savukārt parāda, ka arī nevalstiskas organizācijas blakus savai sabiedriskajai pamatdarbībai plāno nodarboties ar saimniecisko darbību. Jaunu uzņēmējdarbību ir plānojušas uzsākt 12 privātpersonas. 

image, 450x305px, 37.92 KB

Lielākā iesniedzēju interese īstenot projektus ir Ogres novadā, kurā komercdarbību plāno 14 atbalsta pretendenti, nedaudz mazāk Ķeguma novadā (10 projekti) un tam sekojošajā Ikšķiles novada ar 9 projektiem, diemžēl Lielvārdes novadā plānoti tikai 4 un Baldones novadā 2 projekti. 

image, 450x219px, 25.11 KB

Ņemot vērā, ka projektu iesniedzēju interese ir bijusi liela, tad projektos pieprasītais publiskais finansējums ir 2 reizes lielāks, nekā konkursā pieejamais finansējums. Rīcībā Nr.1.1. publiskā finansējuma pieprasījums pārsniedz pieejamo finansējumu pat 5 reizes, savukārt finansējuma atlikumi veidojas rīcībās Nr. 1.2. un 1.4. 

Projektu vērtēšana tiks veikta līdz 24. martam, pēc kura Sabiedrības virzītai vietējās attīstības stratēģijai 2015-2020 atbilstošie projekti tiks iesniegti Lauku atbalsta dienestā, tālākai atbilstības izvērtēšanai un gala lēmuma pieņemšanai. 

Atgādinām, ka PPP biedrība “Zied zeme” jau ir izsludinājusi projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu no 2017. gada 3.aprīļa līdz 3.maijam ar mērķi atbalstīt sabiedriska labuma projektus - vietējās teritorijas, dabas un kultūras objektu sakārtošanu publisku pakalpojumu pieejamību, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem. Vairāk informācijas sadaļā PROJEKTU KONKURSS.

 

Sagatavoja:

Māris Cīrulis, projektu vadītājs, 29782159,  maris@ziedzeme.lv