3.kārtas LEADER projektu konkursa rezultāti

03.04.2017

PPP biedrība "Zied zeme” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ir izvērtējusi 3. projektu iesniegumu konkursa kārtā iesniegto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015-2020.

No 39 vērtēšanai iesniegtiem projektiem pozitīvu vērtējumu ir ieguvuši 19 projekti, attiecīgi 20 projekti nav savākuši apstiprināšanai nepieciešamo minimālo punktu skaitu. Šajā konkursa kārtā bija pieejams finansējums 450 135 euro apmērā, no kura aptiprinātajiem projektiem piešķirti 430 280 euro.

Nākošo projektu iesnieguu pieņemšanas kārtu plānots izsludināt šī gada rudenī.

Izvērtēto projektu saraksts

 

Papildus informācija:

Linda Cīrule 

tālruņa nr. 25623775

e-pasts:  linda@ziedzeme.lv