Tiks īstenots jauns projekts "Radi un sadarbojies" 

04.01.2018

Esam priecīgi jauno gadu sākt ar lieliskām ziņām un jauniem izaicinājumiem. 

Kā viens no pirmajiem šī gada projektiem ir apstiprināts "Radi un sadarbojies" (Create and co-work) izstrādes projekts, kas nākotnē ļaus jaunajiem uzņēmējiem (18-40 g.v.) kopā strādāšanas vidē attīstīt savas biznesa idejas un ļaut tām attīstīties līdz reālam biznesam. Tā mērķis ir izveidot sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, lai koordinētu atbalsta mehānismu sniegšanu jaunajiem uzņēmējiem, testētu jaunus pakalpojumu veidus un sistematizētu tos, veidotu starptautisku sadarbību un nodrošinātu pieredzes pārņemšanu.

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar biedrību  "Pierīgas parnerība", un tā ietvaros plānots:

  • organizēt ideju konkursus, biznesa nedēļas nogales un nometnes topošām biznesa idejām,
  • nodrošināt kopienas veidošanas pasākumus un mācību programmu atbilstoši trūkstošajām kompetencēm,
  • nodrošināt starptautisku mentoru un kouču pakalpojumu, kas virzītu ideju nonākšanu līdz reālam biznesam, kā arī produktu nonākšanu tirgū, veicināt esošo un topošo uzņēmumu kooperāciju, veicinot kopā strādāšanu. 
Ar šo projektu mēs vēlamies veidot jaunu uzņēmumu attīstības vidi, kas koordinētu jau esošos resursus, tajā skaitā inkubatorus, valsts finansētus fondus, pašvaldību mehānismus), kur jaunie uzņēmēji vecumā no 18 līdz 40 gadiem var veidot biznesa idejas un attīstīt tās vietējā un starptautiskā sadarbībā ar citiem jaunajiem uzņēmējiem un jau esošajiem uzņēmumiem. Mēs izveidosim atvērtus tīklus (gan vietējus, gan starptautiskus), kuros ir iespējams attīstīt biznesa idejas un uzņēmumus.