LEADER projektu konkurss "Vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošanai".

21.02.2018

Konkursā paredzēts veicināt tradicionālu un netradicionālu vietējās produkcijas realizācijas veidu attīstību, piemēram, tirgus laukumi un to aprīkojums, vietējo pārstrādātāju veikali, mobilas un pārvietojamas tirdzniecības vietas, internetveikala izveide, degustāciju saimniecības, kurās notiek lauksaimniecības produktu pārstrāde, mājražotāju un amatnieku centri, vienota koordinējoša institūcija, kas veicinātu PPP biedrība Zied zeme darbības teritorijas vietējo ražotāju produktu realizāciju, tostarp eksportu.

Projektus var iesniegt juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, vai vietējā pašvaldība un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība.

Projekti īstenojami Baldones, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadā  (tajā skaitā Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 20 000 euro vai 70 000 euro, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, un atbalsta intensitāte ir 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas. Kopējais konkursā pieejamais publiskais finansējums: 255 882.28 euro.

Projektu iesniegumus var iesniegt no 2018. gada 27. marta līdz 27. aprīlim.

Ar vietējās attīstības stratēģiju varat iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā "Zied zeme", Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, PPP biedrības "Zied zeme" tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv sadaļā PROJEKTU KONKURSS vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. 25623775, e-pasts: linda@ziedzeme.lv, vai projektu konsultantu Māri Cīruli, tālruņa nr. 29782159, e-pasts: maris@ziedzeme.lv.