6.kārtas (2018. gada 27. marts - 27. aprīlis) LEADER projektu konkursa rezultāti

28.05.2018

PPP biedrība "Zied zeme” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ir izvērtējusi 6. projektu iesniegumu konkursa kārtā iesniegto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015-2020.

No 12 vērtēšanai iesniegtiem projektiem pozitīvu vērtējumu ir ieguvuši 9 projekti, attiecīgi 3 projekti nav savākuši apstiprināšanai nepieciešamo minimālo punktu skaitu.

Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu Lauku atbalsta dienests pieņem triju mēnešu laikā.  Ja būs nepieciešama papildinformācija, Lauku atbalsta dienests sazināsies ar katru iesniedzēju individuāli. 

Nākamā projektu iesniegumu pieņemšanas kārta plānota 2018. gada rudenī. 

Izvērtēto projektu saraksts

Iepriekš ziņojām, ka PPP biedrība “Zied zeme” sestajā projektu konkursa kārtā ir saņēmusi 12 projektu iesniegumus, kas Ikšķiles, Ogres, Baldones, Ķeguma un Lielvārdes novados uzlabos vidi, kur realizēt vietējo ražotāju, zemnieku un amatnieku produkciju. Iesniegti projekti, kuru kopējais investīciju apmērs pārsniedz 700 tūkstošus, savukārt ELFLA finansējums ir puse no šīs summas. Vairumu projektu plāno īstenot pašvaldības, kas izbūvēs jaunus publiski pieejamus tirgus laukumus Suntažos, Ķegumā, Birzgalē, Tīnūžos, Lielvārdē un labiekārtos esošo tirgus laukumu Baldonē, savukārt Meņģelē plānota jauna tirdzniecības vieta kultūrvēsturiskā ēkā. Lai uzlabotu mobilās un tiešās tirdzniecības iespējas, tajā skaitā degustāciju saimniecības, projektus plāno īstenot arī komersanti, kooperatīvi un nevalstiskas organizācijas. Paredzams, ka šo projektu īstenošana, nodrošinās jaunu darba vietu rašanos un apgrozījuma palielināšanos, kā arī vietējās produkcijas pieejamību.

Papildu informācija:

Linda Cīrule 

tālruņa nr. 25623775

e-pasts:  linda@ziedzeme.lv