Zied zeme izsludina iepirkumu telpu nomai

22.01.2019

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Zied zeme” izsludina cenu aptauju telpu nomas pakalpojumam. Telpām jābūt tehniski un funkcionāli piemērotas ar datoru aprīkotu darba vietu iekārtošanai un klientu pieņemšanai. Plānotā telpu grupu kopējā platība: 60-120 m2. Piedāvājums iesniedzams līdz 08.02.2019.

Cenu aptaujas nolikums, detalizēta tehniskā specifikācija un piedāvājuma veidlapa šeit.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” projekts „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.