7. kārtas (2019. gada 22.janvāris - 22.februāris) LEADER projektu konkursa rezultāti

28.03.2019

PPP biedrība "Zied zeme” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ir izvērtējusi 7. projektu iesniegumu konkursa kārtā iesniegto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015-2020 rīcībā Nr. 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Sarindoto pieteikumu saraksts.

No 22 vērtēšanai iesniegtiem projektiem pozitīvu vērtējumu ir ieguvuši 14 projekti par kopējo publisko finansējumu 259 381.33 eiro, attiecīgi 8 projekti nav ieguvuši apstiprināšanai nepieciešamo minimālo punktu skaitu, vai noraidīti, kā neatbilstoši vietējās attīstības stratēģijai.

Līdz 22.aprīlim, katrs projekta iesniedzējs saņems vēstuli ar individuāliem vērtējumiem un lēmumu.

Papildu informācija:

Linda Cīrule 

tālruņa nr. 25623775

e-pasts:  linda@ziedzeme.lv