8. kārtas (2019. gada 15.februāris-15.marts) LEADER projektu konkursa rezultāti

18.04.2019

PPP biedrība "Zied zeme” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ir izvērtējusi 8. projektu iesniegumu konkursa kārtā iesniegto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015-2020 rīcībā Nr. 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Sarindoto projektu saraksts.

No 12 vērtēšanai iesniegtiem projektiem pozitīvu vērtējumu ir ieguvuši 8 projekti par kopējo publisko finansējumu 260 726.22 eiro, attiecīgi 4 projekti nav ieguvuši apstiprināšanai nepieciešamo minimālo punktu skaitu, vai noraidīti, kā neatbilstoši vietējās attīstības stratēģijai.

Katrs projekta iesniedzējs saņems vēstuli ar individuāliem vērtējumiem un lēmumu.

Papildu informācija:

Linda Cīrule 

tālruņa nr. 25623775

e-pasts:  linda@ziedzeme.lv