9. kārtas (2019. gada 8.marts. - 8.aprīlis) LEADER projektu konkursa rezultāti

13.05.2019

PPP biedrība "Zied zeme” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ir izvērtējusi 9. projektu iesniegumu konkursa kārtā iesniegto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015-2020 rīcībā Nr.2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Sarindoto projektu saraksts.

No 27 vērtēšanai iesniegtiem projektiem pozitīvu vērtējumu ir ieguvuši 18 projekti par kopējo publisko finansējumu 151 695,25 eiro, attiecīgi 9 projekti nav ieguvuši apstiprināšanai nepieciešamo minimālo punktu skaitu, vai noraidīti, kā neatbilstoši vietējās attīstības stratēģijai.

Katrs projekta iesniedzējs saņems vēstuli ar lēmumu.

Papildu informācija:

Linda Cīrule 

tālruņa nr. 25623775

e-pasts:  linda@ziedzeme.lv