Zied zeme atbalsts uzņēmējdarbībai un sabiedriskajām aktivitātēm. 

27.05.2019

Zied zeme šī gada pirmajos mēnešos noslēdzies pamatīgs 3 projektu konkursu maratons - sākām ar atbalstu ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, tad lauksaimniecības produktu pārstrādātājiem, un beidzām ar atbalstu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un iedzīvotāju iniciatīvām. 

Šo 3 projektu konkursu laikā saņemts un izskatīts 61 projekts, no kuriem Zied zeme apstiprināja 40 projektus par kopējo publisko finansējumu 671 803 eiro. Esam gandarīti par daudziem oriģināliem ražošanas nozares projektiem, piemēram, koka izstrādājumu, ēterisko eļļu, humusvielu, akmens izstrādājumu, tekstilmateriālu ražošanu u.c., kā arī pakalpojumu sniedzējiem, kas balstīti iedzīvotāju vajadzībās. Pārtikas plauktos drīzumā redzēsim gan alus ražojumus, gan gaļas produktus, gan saldējumu, konditoreju un olu produktus. Savukārt ikvienam bez maksas būs pieejami sporta laukumi, nometņu vietas, kultūras objekti un dabas infrastruktūra. Zied zeme sekos līdzi atbalsta saņēmējiem un stāstīs Jums par daudziem veiksmes stāstiem. 
Šī gada otro cēlienu veltīsim sadarbības projektiem, jaunu ideju radīšanai, mācībām un pieredzes apmaiņai, kuros aktīvi aicināsim iesaistīties ikvienam  interesentam. Savukārt nākošais projektu konkurss plānots 2020. gada 1. ceturksnī ar atbalstu gan uzņēmējdarbībai, gan iedzīvotāju iniciatīvām gandrīz 400 tūkstošu apmērā. 
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Zied zeme” īsteno Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana". Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē