PPP biedrība “Zied zeme” iesaistās “Ēnu dienā 2020”.

18.02.2020

Aizvadītājā nedēļā visā Latvijā norisinās lielākās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvia (JA Latvia) organizētais karjeras izglītības pasākums skolu jauniešiem Ēnu diena, kurā šogad piedalījās arī PPP biedrība “Zied zeme”. 

Šogad ēnotājus ar dažādām profesijām iepazīstina 1695 ēnu devēji no visas Latvijas, kopumā piedāvājot 10450 vakances. PPP biedrība “Zied zeme” deva iespēju iepazīt Projektu vadītāja profesiju. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 8.klases skolniece Sanija Kalnozola pavadīja dienu kopā ar PPP biedrība “Zied zeme” projektu vadītāju Ilutu Jansoni.

“Šī diena bija īpaša, jo norisinājās PPP biedrība “Zied zeme” sadarbības projekta Local Craft Up mājas restorānu kustības Trešais restorāns “Gastronomiskā izrāde ”ZEME”. Sanijai bija iespēja iepazīt aktivitātes realizēšanas procesu tieši aktivitātes norises laikā un izzināt projektu vadītāja lomu aktivitātes norisē, kā arī iepazīties ar būtiskiem aspektiem aktivitātes norises nodrošināšanā,” stāsa Iluta.

Par savu izvēli Sanija saka šādi:” Es izlēmu piedalīties Ēnu dienā, jo tā ir lieliska iespēja iepazīt jaunas profesijas un saprast, ko tu vēlies darīt nākotne. Iepriekš biju dzirdējusi par projektu vadību, taču neko daudz par to nezināju. Es ēnoju tieši projektu vadītāja profesiju, jo gribēju uzzināt kā notiek projektu vadība, to organizēšana un realizēšana. Es piedalos savas skolas pašpārvaldē, kurā mēs veidojam dažādus pasākumus, tāpēc man šis bija interesanti, kā arī noderīgi. Man vislabāk patika redzēt, kā kaut ko šķietami neispējamu un prātam neaptveramu var realizēt un pārvērst skaistā projektā.  Neskatoties uz to, ka man izdevās redzēt tikai aktivitātes realizācijas daļu, tā ir laba pieredze, kas man, iespējams, nākotnē noderēs.”

Ēnu dienas mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

Vairāk par ēnu dienu iespējams uzzināt: https://enudiena.lv/

Informāciju sagatavoja: Iluta Jansone

T: 0037122041406

E: iluta@ziedzeme.lv

image, 452x71px, 28.81 KB
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Zied zeme” īsteno Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana". Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.