10. kārtas (2020. gada 6.februāris - 6.marts) LEADER projektu konkursa rezultāti

25.04.2020

PPP biedrība "Zied zeme” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ir izvērtējusi 10. projektu iesniegumu konkursa kārtā iesniegto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015-2020 rīcībā Nr. 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Sarindoto projektu sarksts

 

No 16 vērtēšanai iesniegtiem projektiem pozitīvu vērtējumu ir ieguvuši 14 projekti, par kopējo publisko finansējumu 358 786.28 eiro, attiecīgi 1 projekts nav ieguvis apstiprināšanai nepieciešamo minimālo punktu skaitu un 1 projekts ir atsaukts.  

 

Lēmums par projekta atbilstību PPP biedrība Zied zeme Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA)  stratēģiaji un individuālo projekta vērtēšanas kritēriju kopsavilkums iesniegts Lauku atbalsta dienesta EPS sistēmā.

 

Papildu informācija:


Linda Cīrule,

SVVA administratīvā vadītāja. 

tālruņa nr. 25623775

e-pasts:  linda@ziedzeme.lv

 

Foto: Anita Saka, no iepiekšējos LEADER projektu konkursos atbalstīto LEADER projektu uzraudzības.