11.kārtas (2020. gada 20.februāris. - 20.marts) LEADER projektu konkursa rezultāti

25.04.2020

PPP biedrība "Zied zeme” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ir izvērtējusi 11. projektu iesniegumu konkursa kārtā iesniegto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015-2020 rīcībā Nr.2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Sarindoto projektu saraksts

No 33 vērtēšanai iesniegtiem projektiem pozitīvu vērtējumu ir ieguvuši 16 projekti par kopējo publisko finansējumu 136905.45 eiro, 13 projektiem nepietiek finansējumu un 4 nav ieguvuši apstiprināšanai nepieciešamo minimālo punktu skaitu, vai noraidīti, kā neatbilstoši vietējās attīstības stratēģijai.

Katrs projekta iesniedzējs saņems vēstuli ar lēmumu.

Papildu informācija:

Linda Cīrule, SVVA administratīvā vadītāja

tālruņa nr. 25623775

e-pasts:  linda@ziedzeme.lv

Foto: Anita Saka, no iepiekšējos LEADER projektu konkursos atbalstīto LEADER projektu uzraudzības.