12. kārtas (13.06.2020 - 13.07.2020) LEADER projektu konkursa rezultāti

14.08.2020

PPP biedrība "Zied zeme” ir izvērtējusi 12. projektu iesniegumu konkursa kārtā iesniegto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015-2020 rīcībā rīcībā Nr. 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. 

 

 

Konkursā tika saņemti 22 projektu iesniegumi ar kopējo pieprasīto publisko finansējumu 552 348.17 euro, lai gan šajā konkursā tika izsludināts 203 397,36 euro liels budžets. Rīcības ietvaros paredzēts veicināt nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību un inovāciju ieviešanu, tādējādi sekmējot nodarbinātību. Prioritāte konkursā tika noteikta ražošanas uzņēmumiem, jaunu uzņēmumu dibināšanai vai jauniem uzņēmumiem, inovatīviem projektiem, ģimenes uzņēmumiem un biznesam, kas rada jaunas darba vietas, tostarp sociāli mazaizsargātām personām. Izvērtējot projektus atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, tie ir sarindoti dilstošā secībā pec iegūto punktu summas. 

Sarindoto projektu saraksts.

Papildu informācija:

Linda Cīrule, SVVA administratīvā vadītāja

tālruņa nr. 25623775

e-pasts:  linda@ziedzeme.lv