Piedalies tiešsaistes seminārā “Kā veicināt teritorijas attīstību caur lauku digitalizāciju?”

19.10.2021

Zinātniskais institūts Baltic Studies Centre (BSC) sadarbībā ar Publisko un privāto partnerattiecību biedrību Zied zeme (Zied zeme) aicina ikvienu interesentu uz diskusiju semināru, kura mērķis ir veicināt domu apmaiņu un apspriest praktiskus risinājums, kā veicināt lauku digitalizāciju Ogres novadā un plašākā reģionā, stiprinot saiknes un sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām un digitalizācijā iesaistītiem.

Programmā:

Ievads par viedu un ilgtspējīgu teritoriju attīstību: Sandra Šūmane (BSC).

1. Partnerības pieredze lauku digitalizācijā – Linda Cīrule un Krista Andersone-Krūmiņa (Zied zeme).

2. Lauku digitalizācijas tendences un sadarbības loma digitālu risinājumu ieviešanā – Emīls Ķīlis (BSC). 

3. Grupu diskusijas par sekojošiem jautājumiem: 

  • Kādi ir veiksmīgi sadarbības piemēri, kas sekmējuši digitalizācijas sniegto pakalpojumu un iespēju izmantošanu lauku teritorijās? 
  • Kādi ir šķēršli, kas ierobežo digitalizācijas sniegto pakalpojumu un iespēju izmantošanu lauku teritorijās? 
  • Kā digitalizācija ietekmē darba un dzīves iespējas un nodarbinātību lauku teritorijās?

Lūdzam reģistrēties semināram līdz 25. oktobrim šeit.

Diskusiju seminārā aicināti piedalīties uzņēmēji, pārvaldes iestāžu pārstāvji, nevalstiskās organizācijas, iedzīvotāji, zinātnieki, konsultanti un citi digitalizācijā ieinteresētie.
Seminārs notiks 2021. gada 27. oktobrī, plkst. 10.00-12.00 Zoom platformā (Meeting ID: 843 3926 1084).
Semināra materiāli apkopoti ar citiem projekta EKIP rezultātiem tiks nodoti digitalizācijas un teritoriju attīstības plānotājiem un īstenotājiem. Seminārā gūtās atziņas par aktuāliem izaicinājumiem un vajadzībām lauku digitalizācijas veicināšanai tiks nodotas projekta EKIP rīkotajai rudens skolai, kuras dalībnieki varētu tiem meklēt un attīstīt praktiskus risinājumus.

Kontaktpersona jautājumiem: Linda Cīrule m.t. 25623775, e-pasts: linda@ziedzeme.lv
Seminārs tiek rīkots projekta EKIP: Lietotājorientētu zināšanu un inovācijas partnerību aktivizēšana viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai (finansē Latvijas Zinātnes padome, Nr.lzp-2020/2-0133) ietvaros.