Zied Zeme teriorijā vērojams pozitīvs iedzīvotāju pieaugums

28.03.2011

Par spīti Latvijas nelabvēlīgai demogrāfiskai situācijai, mēs varam lepoties ar to, ka mūsu teritorijā iedzīvotāju skaits ar katru gadu pieaug.

Iedzīvotāju skaits uz 2010.gada sākumu bija 39 016. Salīdzinot ar citām Latvijas teritorijām pozitīvi ir tas, ka iedzīvotāju skaits palielinās, piemēram, laika posmā no 2005.gada iedzīvotāju skaits ir palielinājies par 1765. Lielākais pieaugums ir vērojams Ikšķiles novadā - kopš 2005.gada iedzīvotāju skaits palielinājās par 1669. Tas ir skaidrojams ar Ikšķiles novada ērto ģeogrāfisko izvietojumu, kur daudz Rīgā strādājošie izvēlās Ikšķile par savu dzīvesvietu.

Arī citos novados ir vērojama iedzīvotāju kustība no laukiem uz pilsētām, t.i. lauku teritorijās iedzīvotāju skaits samazinās, bet pilsētās vai lielākos ciemos palielinās.