Meklējam aktīvu jaunieti!

05.09.2012

PPP biedrība Zied Zeme meklē jauniešu interešu pārstāvi - Padomes locekli!

  • Esi enerģisks, radošs un mērķtiecīgs jaunietis?
  • Tevi interesē lauku reģiona attīstība?
  • Tev ir saistošs brīvprātīgais darbs?
  • Tava deklarētā dzīves vieta ir Ogres (izņemot Ogres pilsētu), Ikšķiles, Ķeguma vai Lielvārdes novadā?
  • Esi vecumā no 18-23 gadiem?
  • Tu gribi gūt pieredzi ES struktūrfondu finansējuma piesaistē, projektu sagatavošanā un realizācijā?


Tev ir iespēja būt starp mums!

Mēs - PPP biedrība Zied Zeme - meklējam PADOMES LOCEKLI, kurš pārstāvētu un aizstāvētu lauku teritorijā dzīvojošo jauniešu intereseses, iesaistītos biedrības un reģiona attīstības stratēģijas izstrādē, regulāri apmeklētu Padomes sēdes, argumentēti aizstāvētu savu viedokli, aktīvi piedalītos semināros un apmācībās, kas saistīti ar kvalifikācijas paaugstināšanu, pārstāvētu biedrību reģionālajos un starptautiskajos semināros, kā arī veiktu citus labus darbus sabiedrības labklājības veicināšanai.

Gribi mums pievienoties?

Sūti savu CV un motivācijas vēstuli līdz 12.oktobrim PPP biedrībai Zied Zeme, Raiņa iela 11a, Lielvārde, LV-5070 vai uz e-pastu janis@ziedzeme.lv

Atbildes uz jautājumiem pie Jāņa Siliņa, tālr. 26179669, e-pasts: janis@ziedzeme.lv

Vairāk par mums: www.ziedzeme.lv