Noslēdzies projekts "Zobrata akadēmija II"

11.07.2011

Projekts "Zobrata akadēmija II" norisinājās no 2011.g. janvāra līdz 2011.g. maijam, projekta īstenotāji - Ogres Jauniešu klubs "Projektu darbnīca" - kopumā projektā iesaistīja 92 vecāko klašu jauniešus no Ogres novada - Ogres, Madlienas un Suntažiem.

Projekta mērķis bija veicināt lauku jauniešu līdzdalību vietējā līmenī un paaugstināt konkurētspēju darba tirgū un izglītības iestādēs.Projekta  ietvaros jauniešiem tika rīkotas neformālās izglītības apmācības, dažādi līdzdalības pasākumi un sociālā teātra nodarbības, jaunieši tika iesaistīti arī Ogres novada Jauniešu domes darbību. Apmācību un nodarbību dalībniekiem bija jāsagatavo un jāīsteno neliels brīvprātīgā darba projekts vietējā kopienā. Viens no šādiem brīvprātīgajiem projektiem bija "Brīvlaišanas svētki Suntažu vidusskolā", kuru rīkoja un organizēja paši jaunieši.

"Zobrata akadēmija II" noslēguma pasākums notika 20.jūnijā divās daļās. Pirmajā daļā, Ogres novada domē, projekta organizētāji iepazīstināja ar projektu un jaunieši prezentēja projektā iegūto pieredzi. Pēc prezentācijas notika diskusijas, kurās piedalījās projektā iesaistītie jaunieši,  Ogres novada domes deputāte Vita Pūķe, Suntažu vidusskolas direktore Astrīda Ārmane, kā arī Madlienas vidusskolas direktore Alda Karaseva un direktores vietniece Elita Atslēdziņa, Ogres novada jaunatnes lietu speciāliste Žanna Kalve un Ogres bērnu un jauniešu centra vadītājs Ilmārs Dreija.

Diskusiju noslēgumā, izsakot savas domas, par projektu kopumā, Ogres novada domes deputāte Vita Pūķe atzina: "Es ticu, ka tieši jūs esat tie pozitīvie jaunieši, un novēlu jums šo pozitīvismu izplatīt arī citu jauniešu vidū, un tad ne tikai mūsu, Ogres, pašvaldībā uzlabosies situācija, bet arī valstī kopumā!" No jauniešu puses savu viedokli izteica Kitija Šcerbinska no Suntažiem: "Zobrata akadēmija", manuprāt, mums parādīja iespējas, kā mēs paši varam uzlabot dzīvi sev un apkārtējiem cilvēkiem. Mēs katrs izveidojām savu līdzdalības pasākumu, lai parādītu sabiedrībai, ka jaunieši paši spēj paveikt lielas lietas."

Savukārt, pasākuma noslēguma otrā daļa norisinājās Madlienas pagastā Plāteres vecajā skolā, kur cītīgākie projekta "Zobrata akadēmija II" apmeklētāji saņēma apliecinājumus, par piedalīšanos projektā. Šai pasākumā tikās jaunieši no visām projektā iesaistītajām vietām – Ogres, Madlienas un Suntažiem.

Projektu "Zobrata akadēmija" īstenoja Ogres Jauniešu klubs "Projektu darbnīca", kas izveidots 2005.gada sākumā ar mērķi uzlabot Ogres novada jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot to vispusīgu attīstību, sadarbību un iesaistīšanos sabiedriski politiskajos procesos.

Projektu finansēja Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Projekta "Zobrata akadēmija" sadarbības partneris bija Ogres novada dome.

Vairāk par projektu iespējams lasīt Ogres Jauniešu kluba "Projektu darbnīca" mājaslapā http://www.zobrats.lv/, sociālajā tīklā http://twitter.com/ZobratAkademija, kā arī http://www.draugiem.lv/za/.