Anketa - Zied zeme darības izvērtējums

16.09.2011

Nejaušas izlases veidā PPP biedrība "Zied Zeme" ir iekļauta Valsts Lauku Tīkla pasākumā "Vietējo rīcības grupu darbības analīze", kura ietvaros neatkarīgi eksperti pēta un analizē 6 vietējo rīcības grupu darbību, darbības stratēģiju. Lūdzam veltīt 5 min un līdz 19.09.2011 aizpildīt šo darbības izvērtējuma anketu.